'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Getuienisgeleentheid - Kinderevangelisasie

Jesus sacrificed Himself to die for our sins on the cross” So bely ‘n graad 2 dogtertjie uit Zimbabwe haar geloof in een van die skole waar ons werk. Maar dan is daar ook weer ander kinders se vrae: “Wat moet ek doen as my ma en pa nie kerk toe gaan nie?” en “Is dit reg dat my ma ‘n Buddha beeldjie in ons tuin gesit het?”

Die Kinderevangelisasieprojek het tans 56 Bybelklubs waar ± 1 486 kinders bereik word in skole, kleuterskole, woonbuurte en op plase. Ons loof die Here vir elke toegewyde helper wat weekliks uitgaan en ‘n pad van dissipelmaking met die kinders kan loop. Ons is ook dankbaar om betrokke te kan wees by die opleiding van kleuterskool juffrouens en ander helpers, waar hulle toegerus kan word om geestelike waarhede op kinders se vlak te kan onderrig binne ‘n groeiende verhouding. Daar word jaarliks ook twee kampe gehou vir kinders uit ons klubs.>>

Add a comment Lees verder: Getuienisgeleentheid - Kinderevangelisasie

Gesprek oor waardes 2

Bemagtiging en rolmodelle
Die week van 24-30 Augustus 2014 is dit ons ons tweede rondte van gesprekke oor die waardes. Hierdie week handel dit oor bemagtiging (mobilisering).

Ons hoor baie die volgende opmerking: Ons het nie binne ons gesin, familie, gemeente of gemeenskap die nodige mense om te doen wat ons behoort te doen nie. Ek wonder nogal daaroor – die Here gee deur mense wonderlike gawes aan ‘n gesin, familie, gemeente of gemeenskap. Hulle word net nie altyd raakgesien nie. God heg waarde aan mense, jonk en oud, en maak hulle selfs draers van sy beeld. Wanneer iemand waardeer word, word erkenning gegee aan die waarde, kwaliteit en betekenis van daardie persoon – hy/sy word geag, erken en raakgesien. Dit voeg waarde by tot die welsyn van enige gemeenskap.

Binne enige groep of samelewing het ons bepaalde rolmodelle nodig wat vir ons ‘n voorbeeld is van eerlikheid en integriteit, wat hard werk en omgee; mense wie se ja ja is, en wie se nee nee is. Ons lees in Hebr 11 van ‘n hele paar rolmodelle. Die enigste rolmodelle is gelukkig nie net die sporthelde, suksesvolle besigheidspersone en filmhelde nie. Die mees betekenisvolle helde werk en woon saam met jou. Die vraag is: Watter tipe rolmodel is ek vir my gesin, familie, gemeenskap en werkplek?

Hierdie week gaan ons gesels oor hoe ons ruimte skep waarbinne ons mekaar bemagtig en hoe ons vir mekaar rolmodelle is.

Add a comment

Getuienisgeleentheid - Sondag 17 Aug 2014

Indië - Chris Miles
Die foto is van die groepe tydens Dissipelskapopleiding in Dehra Dunn.
Voorbidding vir die volgende word gevra:
Chris en Piet Steyn (kollega van KMS) vertrek op 8 September 2014 vir verdere opleiding van kerkleiers (mans en vroue) in Dissipelskap in Indië.
• In Goa word fase 2 aangebied. 
• Mumbai eerste ontmoeting met groep pastore vir moontlike opleiding in 2015.
• Dehra Dunn mentorering na vorige opleidings.
• Amritsar, op die grens van Pakistan, eerste bekendstelling van opleiding en vir moontlike opleiding in 2015.
• Hulle veilige terugkeer DV op 21 September 2014

Projekleier: Sippe Herenga 
Sendeling: Chris Miles

Add a comment

Gesprek oor waardes 1

Ondersteuning
Die week van 17-23 Augustus 2014 begin ons met ons eerste rondte van gesprekke oor die waardes wat ons as Christene graag sal wil bevorder. Die eeste waarde waaroor ons graag gesprek wil aanmoedig, is die waarde van ondersteuning.

Die wêreld waarin ons vandag leef stel verseker hoë eise en verwagtinge – op skool, by die werk, selfs in die huise en binne huwelike. Ons hoor so baie dat mense sê: Ek maak dit net nie . . . ‘n Bietjie ondersteuning van jou ouer, huweliksmaat, familie, mede-gelowige en vriend maak ‘n verskil. Ondersteuning impliseer gesindhede en praktyke soos liefde, vergifnis, geduld, verdraagsaamheid, hulp, aanvaarding en geen veroordeling nie. Dit vra nie noodwendig dat ek iets moet doen nie, maar veel eerder om net maar teenwoordig te wees. In Spreuke 15:4a lees ons: “Kalmerende woorde bring lewe”.

Gaan lees afdeling 1 van “God se boustene vir die wêreld en gesels binne die vriendekring, gesin, omgeegroep of wyk nalv die vrae by Groepbyeenkoms 1 op bl 35 van die boekie. Die volgedne teksgedeeltes word daar bespreek: Spr 15:1-4; 1 Sam 3:1, 8-10, 16-18.

Vir meer oor die boekie, kliek hier.

Add a comment

Vrouedag

In baie se denke lê Vrouedag ongeveer op dieselfde vlak as iets soos Moedersdag. Daarom is daar dalk ’n ekstra drukkie vir vroulief of mamma, dalk kom daar selfs ’n geskenkie of blomme of iets spesiaal vir ete. Goed bedoel. Mooiklinkend en gesellig. Die harde werklikheid is dat die dag gevier word in omstandighede waar baie vroue nie geag word nie, misbruik en verkrag word en in ‘n voortdurende vrees leef dat hulle die volgende slagoffer kan wees. Vrouedag bied aan die mans en die kerk die ideale geleentheid om weer opnuut na te dink oor die onreg wat baie vroue beleef.

Na die die geskiedkundige geleentheid op 9 Augustus 1959 is ‘n lied gekomponeer om dit te gedenk, “Wathint’ Abafazi Wathint’ imbokodo!” (Noudat jy die vroue aangeraak het, het jy ‘n rots getref). Sedertdien het die frase, “you strike a woman, you strike a rock” (slaan aan ‘n vrou en jy slaan ‘n rots) die moed en krag van vroue toenemend verteenwoordig.

Helderberg Gemeente dank die Here vir die positiewe rol wat vroue in die gemeente en gemeenskap speel en wil graag ‘n gemeenskap help vorm waar vroue geag en waardeer word vir wie hulle is.

Add a comment

Bladsy 1 van 28

Na Bo