'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Uyavula lees- en skryfprojek

Ons maak oop…
… die waarde van stories om morele waardes te illustreer kan kwalik oorskat word. By kinders sal dit nie net taalvermoë en algemene kennis uitbrei nie, maar ook hul verbeelding stimuleer. Piet Naudé

Uyavula wil ‘n liefde vir stories, lees, skryf en vir Jesus Christus by kinders vestig.
Hoe?
  • Lees en voorlees van boeke – individueel en in groepe;
  • storievertelling;
  • skryfaktiwiteite gekoppel aan die bogenoemde aktiwiteite;
  • dramatisering van stories; en
  • die opbou van verhoudings.
Waar?
  • Twee lees- en skryfgroepe op Vrydagmiddae te Chris Nissen Park.
  • Sedert vanjaar is ‘n lees- en skryfgroep op Woensdagmiddae te Macassar Primêr. In Augustus word daar ook elke week met die lekker-lees van stories by die graad R klasse begin.
Hoe kan jy help om ‘n verskil te maak?>> Lees verder: Uyavula lees- en skryfprojek

Belydenis van geloof

Hoe doen ons dit by Helderberg?
Ons is baie opgewonde daaroor dat jy glo in God en vir Hom wil lewe. Ons wil jou graag geleentheid gee om dit in ‘n erediens te kom sê en so ‘n belydende lidmaat van ons kerk te word. Ons wense is dat wanneer jy gereed voel, jy hierdie groot stap in jou geloofslewe saam met jou vriende sal neem. Maar dit is ‘n besluit wat jy alleen moet neem, daarom is hierdie slegs ‘n herinnering. Ons sien uit daarna om jou as deel van Helderberg se geloofsgemeenskap te verwelkom.

1. Die datums waarop belydenis van geloof afgelê kan word, is versprei oor die jaar. Daar is nog net 2 datums oor vir 2014:
• 19 Oktober (registrasie sluit 4 Augustus)
• 16 November (registrasie sluit 8 September)
Let asseblief op die sluitingsdatum vir aansoeke, gewoonlik twee maande vooraf om die kantoor tyd te gee vir die administrasie en persoonlike gesprekke.

2. Die aansoekvorm vir belydenis van geloof moet saam met die volgende by die kerkkantoor ingehandig word:
• Op die aansoekvorm, kan jy aandui vir watter datum jy aansoek doen en ook by watter diens jy graag belydenis wil aflê.
• Die geskrewe stukkie vir vraag 3 "So glo ek" moet aangeheg wees. Daarsonder is die aansoekvorm onvolledig.
• Indien die belyer nie by ons gedoop is nie, benodig ons ‘n afskrif van sy doopseel ook.>>

Lees verder: Belydenis van geloof

Ontmoet die sprekers by die Rimpelweek @Helderberg in Joppe

Christa Benade-Thom
Ek en Wouter, my hartsmaat van die afgelope 33 jaar het drie kinders: Cobus, Gerhard en Mira met wie ons al ons liefdes deel (die natuur, reis, boeke, fliek, musiek en kuns). Ons belangrikste reisgenoot is en was die Here wat in alle omstandighede in ons gesinslewe getrou was en is.

Die veiligheid wat ek en ons by Hom beleef, het my geleer dat elke mens, elke verhouding en elke fase van die lewe kosbaar is. As mediese dokter en pastorale versorger het ek ‘n spesiale belangstelling in seksuele gesondheid en ‘n passie vir die heelword van mense.

Ek was bevoorreg om die afgelope twintig jaar saam met baie mense na die stories van hulle binnekamers te luister en was dikwels getuie van die herontdekkings wat hulle gemaak het. Ek leer daagliks hoe min ek weet en hoe baie daar nog is om te ontdek.>>

Lees verder: Ontmoet die sprekers by die Rimpelweek @Helderberg in Joppe

Jy is genooi na die Rimpelweek

Die Rimpelweek is ‘n geleentheid van Maandag 18 – Donderdag 21 Augustus 2014 vir mense om saam te dink en te wonder oor ‘n paar sake. Elke aand begin om 19:00 in Joppe. ‘n Spreker gaan geleentheid kry om vir 45 minute die saak aan die orde te stel en daarna is daar 45 minunte geleentheid om saam te gesels oor die saak.

Maandagaand word ingelei deur Christa Benade-Thom waartydens ons reguit met mekaar gaan gesels oor intimiteit binne gevestigde verhoudings – ‘n saak wat ons almal raak. Dinsdagaand gaan Geoff en Eileen Stenekamp, die ouers van ‘n kind wat gay is met ons gesels oor Gay en gelowig. Woensdagaand gaan Juan van Wyk ons ‘n bietjie help met die saak waarmee ons almal stoei: Konflik – innie kombuis en innie werk. Donderdagaand gaan Marina Swart ons help met huweliksverryking – hoe groei ons in ons huweliksverhouding – ons is vryers en vennote van mekaar.

Indien jy nog wonder of die Rimpelweek vir jou is – ja, dit is vir jou. Sien jou daar.

Program vir Rimpelweek
@Helderberg Gemeete in Joppe

Lees verder: Jy is genooi na die Rimpelweek

Word deel van die gesprek oor waardes

Ons wil graag die hele gemeente uitnooi om in die kwartaal deel te word van ‘n gesprek oor waardes. Vir die doel het ons twee boekies wat ons graag beskikbaar wil stel om die gesprek aan te moedig, nl God se waardes vir die lewe (Chris Jones) en God se boustene vir die wêreld (Chris Jones).

Hierdie boekies kan by die kerkkantoor aangekoop word teen R65 per boek. Ons wil graag almal aanmoedig om veral God se boustene aan te koop, omdat daar materiaal vir 6 byeenkomste is om saam met ander hieroor te gesels: in die wyk, omgeegroep of as ‘n groep vriende of kollegas by die werk.

Ons wil jou ook uitnooi om die volgende program te volg, sodat ons mekaar kan help in die gesprek.
17-23 Aug – week 1 van God se boustene
24-30 Aug - Week 2 van God se boustene
31 Aug-6 Sept – Week 3 van God se boustene
7-13 Sept - Week 4 van God se boustene
14-20 Sept - Week 5 van God se boustene
21-27 Sept - Week 6 van God se boustene
Dit sal lekker wees om in daardie tyd saam te wonder oor die waardes wat ons graag wil versterk.


Bladsy 1 van 27

Na Bo