'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

As die aarde bewe

Die aardbewings van 25 April en 12 Mei hierdie jaar het ‘n verbysterende impak op die mense van Nepal gehad. 'n Dringende versoek het van Sahodar, Nepal, gekom vir hulp. Ons verhouding met dié organisasie is gevestig weens die kortuitreik van die 22°Span olv Leone Malan na Nepal in April 2015, net voor die aardbewing. Op 19 Junie 2015 het Marlise Odendaal en Hannes en Louise Theron vertrek om ondersteuning te gaan bied.

Die mense in die dorpies waar ons gewerk het, is almal deur die aardbewings geraak. Baie se huise het platgeval of is ernstig beskadig en sommige het familie en vriende aan die dood afgestaan. Hulle ly nog aan post traumastiese stres simptome en slaap baie onrustig.

Ons is dankbaar om verslag te doen dat ons trauma-ontlonting met 331 tieners en 124 vroue in groepsverband kon doen (Louise), individuele pastorale sorg kon bied aan 35 Christen gesinne (Hannes) en vreugde kon bring met sport en speletjies aan 267 laerskoolkinders in drie verskillende skole (Marlise en Hannes). Die kinders het die sport baie geniet en almal wou ook 'n bietjie persoonlike aandag hê. Hannes het ook die voorreg gehad om te preek by twee gemeentes en ook om die Evanglie met kinders te deel in die dorpe wat ons besoek het. Die Skrif uit Nehemia en Ps 46 het vertroosting en hoop gebring.>>

Add a comment Lees verder: As die aarde bewe

4 Lines Sports Coaching

Visie
Om afrigters te bemagtig deur opleiding en die bou van verhoudings om gewone beginsels af te rig om buitengewone resultate te behaal.

Missie

  • Bemagtig afrigters deur opleiding en die bou van verhoudings om hulle volle potensiaal te verwesenlik op die sportveld en op ander lewensterreine.
  • Modelleer die 4 Lines afrigtings filosofie vir ‘n holistiese en gebalanseerde benadering tot sport.
  • Help gemeenskappe om rolmodelle op te rig en om volhoubare gemeenskapsgebaserde sport programme tot stand te bring onder leiding van toegeruste afrigters en ander sleutelpersone.
  • Afrigting van tegniese-, taktiese- en lewensvaardighede van spelers en spanne.>> Add a comment Lees verder: 4 Lines Sports Coaching

Word jy geraak deur egskeiding of enkelouerskap?

Daar is ‘n inligtingsaand op Woensdag 5 Augustus 2015 om 18:00 in die Tent oor die verskillende programme wat by Helderberg Gemeente aangebied word.

Divorce Care, DivorceCare4Kids & Single Parenting is internasionaal erkende en inter-denominale programme deur Church Initiative. Dit handel oor ‘n verskeidenheid onderwerpe met Bybelse waardes om jou en jou kind te help herstel van die seerkry van egskeiding of enkelouerskap.

1. Divorce Care is gerig op enige persoon wat die afgelope paar jaar deur ‘n egskeiding is, of in die proses van vervreemding/egskeiding is. Hier kry jy waardevolle hulpmiddels om jou te help om weer die drade van jou lewe op te tel en jou te help deur die pynlike proses, terwyl jy ondersteun word deur mense wat ook deur dit gaan en dus verstaan.
Vir navrae kontak: Francois Swart by 082 444 7358 of francois.swart@profsoft.co.za.>>

Add a comment Lees verder: Word jy geraak deur egskeiding of enkelouerskap?

Vrywilligers maak 'n verskil

Uyavula - ‘n opvoeder se perspektief
Baie dankie Uyavula Lees- en Skryfklub vir julle bydrae tot die verbetering en stimulering van ons leerders se lees. Vir die kort tydjie van ses maande sien en ervaar ons alreeds die entoesiasme en liefde vir boeke by die leerders.

Aspekte wat besig is om te verbeter:
1. Luistervaardigheid
2. Leerders kan die stories oorvertel. Leerders se selfvertroue verbeter. Elke week kry twee verskillende leerders ‘n beurt om vir Esmé (vrywilliger) te verwelkom en haar aan die einde van die storietyd te bedank.
3. Van die leerders gebruik nuwe woordeskat wat hulle hoor. Ek skryf ook so ongeveer vyf nuwe woorde neer terwyl daar gelees word. Hulle skryf dit dan neer met die betekenis in hulle kreatiewe skryfwerkboeke.
4. Dis verbasend al die detail wat sommige leerders van die stories kan onthou.
5. Volgorde van gebeure word ook geoefen - begin/middel/einde.
6. Die leerders se verbeeldingsvermoë word ook gestimuleer.

Groot dankie aan Esmé wat die stories kom voorlees en aan haar man wat vir ons prente teken van die karakters in die stories. Elke leerder kry na afloop van die storie ‘n prentjie en skryf dan ‘n kort paragraaf oor wat hulle van die karakter kan onthou. So word die skryf bevorder, alhoewel stories uitsluitlik gelees word vir genot.

Baie leerders sien baie uit na die storietyd, omdat hulle ouers dit nie tuis doen nie.

Weereens baie dankie Uyavula Lees- en Skryfklub. Ons sien uit na die derde kwartaal. 

As jy wil lees vir die kinders kontak gerus vir Amanda.

Add a comment

Global Leadership Summit 2015

Die jaarlikse Global Leadership Summit, aangebied deur Willow Creek word beskryf as “a trusted, high-caliber event that’s designed to transform Christian and business leaders on behalf of the local church with an annual injection of vision, skill development and inspiration”.

Dit is ‘n geleentheid om geinspireer te word deur die wêreld se voorste leierskap en kommunikasie kenners. Dit gaan saam met wonderlike aanbidding wat jou siel sal verryk en jou verhouding met God sal versterk. Dit vind plaas van 16 & 17 Oktober 2015 by Common Ground Church, Rondebosch of 23 & 24 Oktober by AFM Friend of God, Goodwood.

‘n Groep van Helderberg woon dit jaarliks by en praat met groot lof daarvan. Enige lidmaat is welkom om te gaan, stuur asseblief ook die inligting vir ander mense wat moontlik kan belangstel.

Die tariewe vir groep besprekings voor einde Maart is R400. Belangstellendes moet Marisa Viljoen asseblief voor 25 Maart kontak.

Besoek Willow Creek se webblad vir meer inligting oor die sprekers: http://www.willowcreeksa.co.za/#/events/global-leadership-summit

Add a comment

Bladsy 1 van 37

Na Bo