'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Helderberg Uitreik sê dankie

Aan die einde van ‘n baie geseënde jaar, wil Helderberg Uitreik graag ons opregte dank en waardering teenoor God en Helderberg Gemeente kom verklaar.

Sonder die hulp en genade van ons Hemelse Vader en die wonderlike ondersteuning van ons lidmate, medewerkers en vennote sou ons niks kon vermag nie. Dit kom geensins uit ons eie krag nie en ons het niks om op te roem nie.

Spesiale dank aan die volgende instansies en mense in besonder:

  • Helderberg Gemeente, die kerkraad en personeel onder wie se beskerming ons as Organisasie Sonder Winsoormerk kan werk en vir die infrastruktuur wat die gemeente vir ons bied.
  • Die Uitreikbestuur vir hulle wysheid, onderskeidingsvermoë en toewyding.
  • Elke projekleier, projekspanlid, medewerker en personeellid vir hulle toewyding, passie en inspirasie.
  • Ons donateurs en geloofofferondersteuners en vennote wat ons seën met gawes.
  • Elke gemeentelid en Uitreikvriend wat betrokke is met gebed, kundigheid, kennis en bronne wat tot ons beskikking gestel is.
  • Die Mergon Foundation, ons vennoot in Koninkrykuitbreiding.
  • Frans Dreyer Liefdadigheids Trust vir finansiële ondersteuning.
  • Marianneke Kilian van Germishuys Zandstra Inc CA(SA) vir ouditeursdienste.

Kliek hieronder vir die volgende verslae:>>

Add a comment Lees verder: Helderberg Uitreik sê dankie

Pelgrimtog van Hoop

Overberg 
Ek, Hannes Theron, word vanjaar 60 en ek wil graag in Augustus my sabbatsverlof neem. Om die pad wat die Here oor 60 jaar met my geloop het, te vier, wil ek graag ‘n gedeelte van my sabbatsrus gebruik om die Pelgrimstog van Hoop in die Overberg saam met ander gelowiges te loop.

‘n Pelgrimstog is ‘n unieke geestelike dissipline wat uit die antieke tyd kom en gelowiges loop dit om tot ‘n herontdekking van een of ander geestelike ervaring te kom. Die tog is ‘n geestelike avontuur waar daar gereis word in tyd en ruimte, tussen mite en legende, geskiedenis en tradisie, natuur en kultuur. Dit is nie net ‘n staptog deur die natuur nie, maar ‘n bewuste keuse om met ‘n spesifieke geestelike gemeenskap of tradisie te verbind en dit te ontdek. Pelgrims word aangemoedig om ‘n geestelike rede te vind waarom hulle ‘n pelgrimstog aanpak sodat hulle die staptog in ‘n betekenisvolle ervaring kan omskep.>>

Add a comment Lees verder: Pelgrimtog van Hoop

Getuienis van Werner en Tania Schultz

 

KidsXpress se nuutste boek Droomland is sopas vrygestel. In die inleiding van hierdie boek het Werner en Tania Schultz van hulle emosies verwoord na die onlangse sterwe van hulle seun Christiaan.

Met ons pantoffels en pajamas aan, volg ons vir Josef van die put tot in die paleis. Ons sien hoe God se plan vir sy lewe vorm aanneem. Maar ek kan aan nog ’n paar “p”-woorde, buiten put, paleis en plan, dink wat die Josef-verhaal beskryf: pynlik en persoonlik, of liewer, persoonlik pynlik. Wanneer ons aan Josef dink, sien ons baie maal net sy veelkleurige jas en drome. Maar ons lees ook van ’n pa wat sy seun na Sigem toe stuur om te gaan hoor hoe dit met sy broers gaan. Min het Jakob geweet hoe die gebeure van daardie dag sou ontvou. Die plan was eenvoudig: Josef gaan Sigem toe, hoor hoe dit met hulle gaan en kom terug.

Nie Jakob of Josef het dit gesien kom nie. Josef vind sy broers in Dotan en van daar af sleur die verhaal ons mee, van die put tot in die paleis. Maar dink ons ooit aan die pyn van ’n pa wie se seun nie huis toe kom nie. Ook nie die volgende week of die week daarna nie. Ook nie vir die volgende twintig jaar nie. Ons vergeet van die pyn van ’n boetie wat elke oggend wakker word en na die leë plek langs hom in die tent staar. Ja, ons lees van Jakob se pyn wanneer hy met sy seun se bebloede jas in sy hand staan, maar dis asof ons met ons voor-af kennis ook bo-oor dit lees. Ons weet hoe die storie eindig. Ons weet dis nie Josef se bloed nie. Ons weet hulle sien mekaar weer. Maar Jakob en Benjamin se pyn was vir twintig jaar so werklik soos ons eie.

Op Saterdagaand 2 Augustus 2014 “stuur” ons ons negentienjarige, eerstejaar Matiestudent-seun, Christiaan, na sy huisdans. Die plan was dat hy sy metgesel vir die aand, Lezaan, sou gaan oplaai, huisdans toe gaan en sou terugkom. Die plan was dat ons teen ongeveer middernag die sleutels in die agterdeur sou hoor draai. Dan sou hy soos gewoonlik by ons kamerdeur inloer. Ek sou vra: “Hoe was jou aand?” En hy sou antwoord: “Amazing!” Dit was die plan.>>>

Add a comment Lees verder: Getuienis van Werner en Tania Schultz

Droomland Kinderpinkster


Vanaf 17 Mei tot 24 Mei is die jeugsentrum in ‘n droomland omskep.
Die junior jeug (Gr 1 – 6) en die kleuters kom om 19:00 die aande in jeugsentrum bymekaar vir hulle eie pinksterdienste.
Kinders word ook aangemoedig om elke aand sagte speelgoed saam te bring wat na die pinkster aan behoeftige kinders gegee sal word.

Add a comment Lees verder: Droomland Kinderpinkster

Hemelvaart Fees

Moenie die die halfuur lange videoprogram in die Kapel misloop nie.  Kom maak 'n draai deur die loop van die dag en kom word stil in die kapel - dit is tot vanaand 18:00. Daarna vier ons fees met 'n Lofsangdiens in die Kerk om 19:00.

Die bekende kunstenaar "Joshua na die Reen" lewer sy getuienis en sing van sy liedjies. Daarna het ons 'n heerlike gemeentekuier in die Tent met 'n vingerete waar almal welkom is.

Mag die Here se alomteenwoordigheid veral in die dag vir jou kosbaar wees.

Add a comment

Bladsy 1 van 34

Na Bo