'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Alle graad 6 Tekkies en ouers

Sondag, 9 November 2014, net na die informele diens ontmoet ons jou om saam te gesels oor 2015.

Ons wil graag duidelikheid skep oor hoe die tienerdiens werk, die struktuur, die proses en die kleingroepe. Wanneer en waar ons bymekaar kom. Ons wil graag ook enige vrae beantwoord wat jy as ouer het oor die pad vorentoe vir jou splinternuwe graad 7 leerder. Jy as "tiener" is net so welkom om enige vraag te vra.

Moenie hierdie geleentheid misloop nie.

Add a comment

Uit die musiek kantoor

Liefde en vrede aan elke liewe een wat hierdie briefie gaan lees. Dis vir my lekker om vir julle te kan skryf as medereisigers in die soeke na die groot “EK is”. Ek het nou al vir die afgelope paar maande die voorreg om saam met julle voor God te staan en Hom te aanbid met musiek, met stiltes, met woorde. En ek hoop dat julle ook beleef dat Hy waarlik daagliks in julle lewe tasbaar word.

Ek weet dat elkeen wat hierdie briefie lees iets anders van God beleef en wil beleef. Ek weet dat elkeen van ons op ‘n unieke pad met God is. En dis die wonderlike vir my van ʼn Sondag erediens. Dis die een oomblik waar ons ons unieke gedagtes en paaie by mekaar bring en leer bymekaar, leer uit mekaar se ervarings en ‘n lewendige verhouding met God.

Ere-Diens, wow, dis vir my so mooi woord wat deur jare vir my so bietjie van sy wonder verloor het. Die woord: erediens, vat die gedagte vir my saam oor dit wat gebeur in daai oomblik wat ons saam in die banke inskoffel. Want in daai oomblik is ek en jy saam voor God, Sy gemeente saam wat Hom kom eer en weereens besef dat ons in diens van mekaar en tot God se glorie staan. Dis die wonderlikste om saam met julle te aanbid, om aan die Here wat nie net Hemel en aarde geskep het nie, maar ook elke unieke mens, eer te kom gee.>>

Add a comment Lees verder: Uit die musiek kantoor

Sir Lowry’s Pass-Projek

Helderberg gemeentelede se passie, energie en fondse vir hierdie projek word tans gefokus op die voorskoolse en laerskoolkinders van Sir Lowry’s Pass (SLP). Ons glo dat opvoeding een van die beste maniere is om armoede te beveg en dat kinders, as die volwassenes van die toekoms, die sleutels tot ‘n hoër lewenstandaard in die omgewing is. Gevolglik fokus ons op die volgende vier aspekte:

Sir Lowry’s Pass Primêre skool voedingsprojek
Ons lewer tans genoeg hawermout, suiker, sout, gas, ens aan SLP Primêr om daagliks vir ±500 kinders, wat nie by hul huise kos kry nie, van ontbyt te voorsien. Verder betaal ons ook die loon van die twee persone wat vir die voorbereiding verantwoordelik is. Hierdie projek maak ‘n direkte bydrae tot die fisiese en verstandelike vermoëns van die kinders en sodoende hul skoolprestasies. Volgens die skoolhoof het skoolbywoning- en slaagsyfers sedert die aanvang van hierdie projek in Junie 2010 baie verbeter.

Sir Lowry’s Pass versorgingshuise
Ons voorsien ook aan die behoeftes van verskeie versorgingshuise waar SLP inwoners soos Fiela Opperman en Babsie Steyn, in Jesus se liefde, na die behoeftes van kinders sonder ander heenkome omsien. Hierdie hulp sluit van kosbestanddele vir middagetes vir kleuters wat nie dagsorg het nie tot ekskursies en ’n koffiekamer vir tieners in. Hierdie inisiatiewe voorsien nie net aan die fisiese behoeftes van die kinders nie, maar bied hulle ook ’n alternatief tov die strate, smokkelhuise en sjebeens van Die Village.>>

Add a comment Lees verder: Sir Lowry’s Pass-Projek

Nuwe projek: Stop’it!

Die Stop’it! projek is pas by Helderberg Uitreik geregistreer. Die visie van die projek: Om Christus se hoop te dra na mense wat vasgevang is in mensehandel, deur bewusmaking, regspraak, restourasie, intervensie en bemagtiging.

Die projekspan is passievol daaroor om mense bewus te maak van mensehandel, voorkomend op te tree deur opleiding en toerusting van jongmense (teikengroepe vir mensehandel), asook met intervensie en praktiese hulpverlening ‘n verskil te maak. Hulle werk baie nou saam met die “Stop Trafficking of People” beweging.

Die projek was onlangs betrokke by die samestelling van higiëne pakkies vir ‘n uitreik na slagoffers in Kaapstad wat op 15 Oktober 2014 plaasgevind het. Die inhoud van die pakkies is deur De Helderbosch Kwikspar en die Bybelverspreidingsprojek van Helderberg Uitreik geskenk. Groot dank aan hierdie twee instansies.

As jy betrokke wil raak by hierdie inisiatief, kan jy die projekleier Isabel Vroon kontak.

Add a comment

Moeder praat uit haar hart

Serebraalgestremdheid kom voor wanneer ‘n deel van die brein geaffekteer is weens ‘n infeksie of besering voor, tydens of na geboorte. Daar is grade van gestremdheid wat die kind se sensoriese, motoriese of intellektuele vermoëns mag beïnvloed.

Annette Pienaar skryf: “Om ‘n verstandelik gestremde kind te hê bring ingrypende veranderinge in jou lewe. Na talle doktersbesoeke is my dogter, die jongste van twee kinders, op 18 maande gediagnoseer as serebraal gestremd weens ‘n suurstoftekort tydens haar geboorte. Sedertdien het sy baie terapie ontvang, onder andere by sentrums wat deur Helderberg Gemeente ondersteun word, ten einde haar vermoë maksimaal te ontwikkel.

‘n Mens dink gewoonlik sulke beproewings kom net oor ander mense se pad, maar so iets kan met enige iemand gebeur en verander jou lewe in ‘n oogwink. Die grootste bron van kommer vir die ouer van ‘n kind met gestremdhede, is die onsekerheid oor die versorging van jou kind wanneer jy nie meer daar is nie. Gelukkig is daar wel instansies waar jy jou kind kan laat versorg, maar dit veroorsaak skuldgevoelens wat gedurig knaag. ‘n Ouer kry moeilik vrede hiermee en dit lei tot aanvalle van depressie en selftwyfel.

‘n Gestremde kind in die gesin maak ‘n mens egter nederig en leer jou om die dinge in die lewe wat werklik saak maak te waardeer. Dit skep ook sensitiwiteit en empatie met ander wat hul in soortgelyke situasies bevind.

Ondanks Jeannie se situasie bring sy baie liefde en vreugde in ons lewe en ons dank God dat ons haar mag hê.”

Add a comment

Bladsy 1 van 26

Na Bo