'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Eerste nuus uit Nepal

Liewe vriende

Ons sit hier op die mooiste groenste plek op aarde. In die vallei van Garambeshi, Lamjung-distrik, Nepal. Lekker sauna-warm en taai.

Ons het vanoggend begin met ons program. Ek was by 'n middelbare skool en kon met twee klasse van so 25 tieners elk werk. Hulle skool is stukkend en hulle het klas in tydelike strukture. Enkele klaskamers is nog oor. Almal is geaffekteer deur die aardbewing en sommige kinders nog sigbaar getraumatiseerd. Ek gebruik ballonne in 'n demontrasie oor hoe ons emosies opkrop en ons al hoe meer stress op onsself plaas. Almal blaas hulle ballonne op, maar ek laat myne bars. Toe is die ys gebreek en die stories kom uit. Almal wil 'n drukkie hê. Aan die einde van die sessie sluit ek af met gebed. Hulle is in die gewoonte om agter die onderwyser aan die gebed op te sê. Ek hoor hulle sê byna foneties die woorde agter my aan, want hulle Engels is baie swak.

Hindoe, Buddis en Christen het egter vanoggend vir Jesus gebid. Die tyd was baie min, net 45 minute om 25 kinder te debrief. More sal ek 90 minute per klas kry.

Hannes en Marlise het speletjies gaan speel met die kleiner kinders by 'n ander skool. Sokker en ander speletjies wat 4-lines vir ons uitgewerk het. Dankie Ilse Anthonissen!! Die tweetjies het lekker natgesweet by die huis gekom, maar die kinders het hulle baie geniet. Dit is so nodig dat die kinders weer kan lag.>>

Add a comment Lees verder: Eerste nuus uit Nepal

Nagmaal Sondag

Dankie, Here, vir hierdie vol en geseënde kwartaal
Die nagmaal, die verbondsmaaltyd, word Sondag by al die verskillende dienste: kleuters, junior en senior jeug, Helderberg Village, klassieke-, informele en meditatiewe dienste en by die aandkerk gevier.

So sluit ons die kwartaal af deur saam nagmaal te hou en vir God dankie te sê vir hierdie vol en geseënde kwartaal. Die nagmaal is ’n fees van dankbaarheid met die betekenis: gedagtenis, waarborg, gemeenskap met die lewende Here en met mekaar, toekomsverwagting en vreugdefees.

Die nagmaal is een van die twee Christelike sakramente wat in die kerke beoefen word (die ander een is die doop). Tydens die bediening van nagmaal word brood geëet en wyn (of druiwesap) gedrink. Die brood verteenwoordig Jesus se liggaam wat aan die kruis geoffer is en die wyn Sy bloed wat gestort is. Die eerste nagmaal is deur Jesus self ingestel die nag voordat Hy uitgelewer is en is daarna gereeld deur gelowiges herhaal. Die volgende nagmaal sal op Sondag 23 Augustus 2015 wees.

In Helderberg Gemeente, waar daar tydens al die verskillende dienste nagmaal bedien word, is dit nogal ’n omvattende proses en die volumes verbaas mens.>>

Add a comment Lees verder: Nagmaal Sondag

Overberg – Pelgrimtog van Hoop

Die beplande Pelgrimsroete olv Hannes Theron vind nog plaas van Saterdag, 15 tot Donderdag, 27 Augustus 2015. Die stapprogram is nou gefinaliseer en lyk so:>>

Add a comment Lees verder: Overberg – Pelgrimtog van Hoop

Hemel-op-Aarde getuinenisgeleentheid

Ons program was in April vanjaar 5 jaar oud en ons is ontsettend dankbaar vir die Here se sorg en genade oor die periode. In 2010 het ons begin met ‘n groepie van 15 kinders wat ons kon leer lees. Vanjaar het ons begin met 719 kinders in twee skole wat 'n kombinasie van geletterdheid, syfervaardigheid en skoolgereedheid ontvang by ons permamente personeel van ag.

Ons begin in Julie 2015 by ons derde skool in Firgrove en daarmee saam groei ons aantal leerders tot 809 en ons personeel tot nege. Ons is nederig oortuig dat ons Hemelse Vader se liefde vir kinders en Sy wens dat ons as Sy kinders verandering moet bring ons tot hier gebring het.

Ons kinders kry kwaliteit hulp, want ons beleef dat die Here voorsien nie op 'n afskeep manier nie. Daarom getuig ons van Sy sorg om ons infrastrutuur te voorsien wat hemel op aarde reflekteer in die skole waar ons werk. Kinders moet 'n omgewing hê waar hulle kan leer om te presteer. Ons kon spesifiek vanjaar ’n rekenaarsentrum vestig by Sir Lowry’s Pass Laerskool tesame met 'n aktiwiteitsentrum en biblioteek. Ons kon ook mobiele klein biblioteke uitrol na Dr GJ Joubert, ons tweede skool, in die Strand.>>

Add a comment Lees verder: Hemel-op-Aarde getuinenisgeleentheid

Holiday Club 2015

Ons nooi jou graag uit om ook deel te wees van die Holiday Club 2015, al het jy nie kind wat dit bywoon nie. Om die Holiday Club sinvol te mobiliseer het ons die volgende nodig:
Karton
Vrugte
Sap
Hooibale 
Koekies
Beskuit
Ou stukke materiaal
Roomys stokkies
Melk
Ontbytpap
Verf: rooi en swart
Hot chocolate

Enige van die bogenoemde word as donasie verwelkom. Gee by die kerkkantoor af duidelik gemerk vir JC VOOR OF OP 26 Junie 2015.

Kontak JC de Jongh vir navrae

Add a comment

Bladsy 1 van 35

Na Bo