...solank ons net met oorgawe sing
Makliker gesê as gedaan? Tensy jou naam André Buÿs is.

André is gebore in Pretoria en het groot geword in Oos-Londen, Middelburg (Transvaal), Port-Elizabeth en Pietermaritzburg (omdat sy pa dikwels verplaas is). Hy bevind hom as student op Stellenbosch waar hy die graad BSc Rekenaarwetenskap loop en toe sy vrou, Elmarie, in die universiteitskoor in 1984 ontmoet en trou in 1989.

Hulle het twee seuns, Zandré hy studeer ingenieurswese op Stellenbosch en Stephano wat in matriek is. Die gesin geniet dit om saam te kampeer en te fliek.

Elmarie en Stephano, die jongste, is eintlik die musiekale twee. Elmarie het 'n BMus graad en was jare 'n musiekonderwyseres. Stephano het pas graad 7 klavier voltooi. Hy is tans besig om voor te berei vir sy graad 8 sangeksamen.

André sien sy musiek net as ‘n stokperdjie. Hy het in matriek in die Natalse Jeugkoor gesing en op Stellenbosch in die universiteitskoor. Hy is ook beskeie oor sy betrokkenheid by verskeie a cappella-sanggroepe – onder andere die Boschtroebadoers en die Bochensangers. Hy is stigterslid van die Libertaskoor. Hy het ook vir jare in A Few Good Men gesing wat gereeld aan musiekfeeste (o.a. KKNK, Aardklop) deelgeneem het.>>

Lees verder: God gee nie om hoe ons klink nie...

Divorce Care (DC) en Single & Parenting (S&P) is inter-kerklike programme met ‘n verskeidenheid onderwerpe gegrond op Bybelse waardes om julle gesin te help met egskeiding of enkelouerskap.

Divorce Care is gerig op enigiemand wat in die proses van egskeiding is of die afgelope paar jaar geskei is. Hier kry jy waardevolle hulpmiddels om jou jou te help deur die pynlike proses en om weer jou lewe te herbou. Terselfdertyd kry jy ondersteuning by mense wat ook deur dit gaan en dus verstaan. Vir navrae kontak Francois Swart.

Dalk is jy ‘n enkelouer - waarskynlik moeg, oorweldig en voel jy soms onbevoeg. Die Single & Parenting groep help jou om weer hoop te vind en toegerus te word in enkelouerskap. Jy ontwikkel ook betekenisvolle vriendskappe met ander enkelouers wat net soos jy, moeg is vir die chaotiese dae en die nimmereindigende lys van take en pligte. Julle kry hier die geleentheid om ander te leer ken sodat julle mekaar kan ondersteun en bemoedig en ook uit mekaar se situasies kan leer. Vir navrae kontak Elsie Lubbe.>>

Lees verder: Word jou gesin geraak deur ‘n egskeiding of enkelouerskap?

 

Op 3 Augustus 2016 het al die Suid-Afrikaners die geleentheid om aan die plaaslike verkiesings deel te neem. As kinders van die Here kan ons onder andere vir die volgende sake voorbidding doen:
1. Persoonlike verantwoordelikheid van Christen gelowiges: Bid dat Christene hul verantwoordelikheid sal opneem om deurlopend te bid vir ons regeringsleiers, ongeag hulle politieke oortuiging. Bid by name vir die mense wat as kandidate in jou gemeenskap staan.
2. Geweld, anargie, plundery en vandalisme: Bid dat alle mense oortuig sal word van die negatiewe gevolge van geweld, anargie, plundery en vandalisme en vreedsame maniere sal vind om hul opinies te lug.
3. Wysheid en geloofsonderskeiding: Bid dat mense die geloofsonderskeiding en wysheid sal hê om te weet hoe om betrokke te wees in die verkiesing sonder om mislei en misbruik te word.
4. Veiligheid en sekuriteit: Bid dat daar vrede tydens en ook na die verkiesings sal wees, ongeag die uitslag daarvan; dat vredemakers oral sal opstaan en verantwoordelikheid sal aanvaar vir hul gemeenskappe. Bid ook vir ons Polisie wat in die tyd ‘n uiters belangrike rol speel.
5. Verkiesingsproses: Bid dat die verkiesingsproses vry en regverdig sonder omkopery, manipulasie, intimidasie of onderduimse beïnvloeding van kiesers sal wees. Bid vir die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
6. Leierskap: Bid vir leiers wat sal opstaan vir vrede, versoening, eenheid, reg en geregtigheid.

Ons bied elke Donderdagaand vanaf 18:00-20:00 ‘n program vir kinders (3 - 13 jaar oud) aan wat uit enkel- en geskeide huise kom. Het jy ‘n hart vir kinders of wil julle omgeegroep dalk betrokke raak?

Die kleiner kinders verg veral baie individuele aandag en ons het heelwat hande nodig, veral manspersone weens die afwesigheid daarvan in hulle lewens. Al kan jy selfs net elke tweede week kom, sal dit baie help. Ons soek ook persone wat vir ons kan help met die kosvoorbereiding, omdat ons vir die groep iets ligs te ete gee aan die begin van die aand.

Ons skop af op 28 Julie 2016 en moet ons span vooraf saamstel, so kontak gerus vir Corneille Barnard. Ons het jou regtig nodig en jy kan ‘n groot verskil in ‘n kind se lewe maak.

 

Top