As jy bergfietsry en dit voel soos jou gebedskamer waar jy intiem met God kan gesels en jy belangstel daarin om dmv bergfiets (MTB) die woord van God te versprei dan is hierdie afkondiging vir jou.

Ons beplan huidiglik ‘n uitreik deur die gebruik van MTB en alle persone wat belangstel moet vir Clinton de Witt kontak by 082 816 7564.

 

 

... ek wil nie “gebind” wees nie.
Wel, maak ‘n plan en vorm ‘n span saam met ‘n vriendin/vriend en los mekaar af by 'n klas.

Waar: Macassar Primêre Skool
Wanneer: Net eenmaal per week
Hoelank: 30 minute

Diegene wat hul “eie” klas wil hê, is ook welkom.

Kontak asseblief vir Amanda de Villiers

Wat sê die juffrou van een so 'n klas?>>

Lees verder: Lief en lus vir lees, maar…

Kom besoek ons gerus by die Dienssentrum en kom kyk wat ons doen. Ons is die omvangryke diens van barmhartigheids-aksie van Helderberg Uitreik en is ‘n tasbare bewys van God se genade. Die bedieningsarea in die Helderberg-omgewing strek vanaf Sir Lowry’s Pass tot Faure (Macassar, Rusthof en Broadlandspark ingesluit).

Die sentrum se 45 vrywilligers werk ongeveer 816 ure per maand om 1 000 mense per dag te voed. Die voedsel word versprei aan instansies in die gemeenskap wat die kos op grondvlak versprei. Hierdie aksie word noukeurig bestuur en gemonitor sodat dit op die mees noodsaaklike plekke aangewend word. Die sentrum voorsien ook klere en huisware aan vele behoeftige mense van die gebied.

Die Dienssentrum se totale werksaamheid is afhanklik van donasies, skenkings en geloofoffers vir voedselaankope (laasgenoemde kwalifiseer vir Art 18A sertifikaat).

Ons bedank graag die volgende donateurs:
- WM Penn Olies vir die voorsiening van ‘n bakkie vir ons gebruik, 
- Deli Fresh en Subtropica vir vars groente,
- Woolworths Waterstone, Pick & Pay Waterstone, Spar Heldervue, Spar Cylnor, Romans Pizza, Assc. Fruit Processors en SA Rooibos vir produkte.

Elke bydrae van kos, klere, huisware, geloofoffers, praktiese hulp en fisiese werk word met dankbaarheid aanvaar.

Die Boodskap Ps136:26 - “Loof God. Hy wat in die Hemel bly. Sy liefde hou nooit op nie”

Kobie Groenewald
Dienssentrum

Om met nederigheid ‘n plan aan te pak en klaar te maak.
“Ek wil saam met die gemeente in nederige afhanklikheid voor die Here buig en ons betrokkenheid by sy plan met oorgawe aanpak en klaar maak”, sê Ria Erlank, die waarnemende projekleier vir Bybelverspreiding en ook op die Uitreikbestuur verantwoordelik vir die plaaslike projekte. Ria is ook op die kerkraad en deel van die luisterspan.

Ria is gebore en het grootgeword in Ontdekkers, ʼn voorstad van Roodepoort, aan die Wesrand in Gauteng. Sy was gelukkig om in ʼn gesin groot te word saam met drie broers en het hope pret en baie liefde gehad. Met ‘n glimlag erken sy dat sport en vriende baie belangriker as skoolwerk was.

Sy was student aan die Universiteit van Johannesburg (voorheen RAU) en later ook nagraads by Unisa. Sy is by Media24 ʼn menslike hulpbron-besigheidsvennoot vir die logistieke divisie. Haar werk het baie uitdagings en om verandering in mense se lewens te bring is lewensverreikend.>>

Lees verder: Die Here is haar rigtingwyser

Van links is Kaitlyn Lemley, Aré van Wyk en Mienke Cronje en agter staan Kobie Groenewald van die Dienssentrum. Leerders van Laerskool De Hoop het op Dinsdag 23 Augustus sopprodukte aan die Dienssentrum geskenk. Van die leerders het dit persoonlik kom aflewer en volgens Kobie is dit met groot dankbaarheid ontvang.

Top