'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Belyning van aksies en fokusse

Die gemeente is mense (kerkraadslede, geestelikie leiers, personeel, lidmate en ander) met wie God ‘n pad loop. Die vraag waarmee die gemeente, elkeen van ons, altyd moet besig bly is: Hoe roep en vorm God ons deur sy Woord en die Gees? Hoe, waarheen en na wie stuur God ons?

Ons verstaan dat God ons roep, vorm, seën en stuur om as sy dissipels met ‘n passie vir Hom, ‘n hart vir mense en die wêreld in nood te leef. Ons glo dat God ons veral stuur na ons woon- en werkplek, om dáár dissipels en dissipelmakers te wees.

Ons wil dissipels en dissipelmakers van die Here Jesus Christus wees – dit is wat ons glo God wil hê dat ons moet doen.

As gemeente streef ons die volgende geloofsdoelwitte na:>>

Add a comment Lees verder: Belyning van aksies en fokusse

Gesprek oor waardes 6

Selfvertroue en ‘n positiewe toekomsverwagting
Die week van 21-27 September is dit ons ons laaste rondte van gesprekke oor die waardes. Hierdie week handel dit oor selfvertroue en ‘n positiewe toekomsverwagting.

Om ‘n gesonde selfvertroue en ‘n sterk selfbeeld te hê is noodsaaklik vir ons totale menswees en geestelike groei. Jou selfbeeld kleur jou hele lewe, rig elke optrede en beïnvloed elke gedagte; ook jou gedagtes tov jou verhouding met God. Jou selfbeeld is eintlik die somtotaal van al die positiewe en negatiewe oortuigings wat jy van jouself het. ‘n Selfbeeld word natuurlik gevorm van boodskappe wat jy van jongs af oor jouself gekry het; ook jou interpretasie van die Woord. Wanneer jy boodskappe van liefde en aanvaarding kry, is dit veel makliker om lief te hê en jouself te aanvaar. Mense wat waardeer word, waardeer ook makliker; mense wat respek ervaar, kan makliker ander respekteer.

‘n Gesonde selfbeeld help ook met ‘n positewe toekomsverwagting. Om positief te dink en te leef is ‘n keuse. So is dit ook ‘n keuse om met ‘n lang gesig deur die lewe wil gaan. Net so is dankbaarheid, ‘n goeie humorsin, entoesiasme en geloof ook ‘n keuse.

Gaan lees gerus Ps 139, Fil 3:1-16, Jer 29:11-13, asook Josua 1, 3 & 4. Gaan lees afdeling 8 van “God se boustene vir die wêreld" en gesels binne die vriendekring, gesin, omgeegroep of wyk nalv die vrae by Groepbyeenkoms 6 op bl 126 van die boekie.

Add a comment

Helderhoekie afsluiting

Sondag 28 September 2014, is ons laaste Kleuterkerk by die Helderhoekie. Vanaf 1 Oktober neem die nuwe eienaar okkupasie. Dit beteken baie opwindende vooruitsigte vir die Kleuterkerk!

Om ons laaste Sondag spesiaal te maak en aan te sluit by die 5-6 jariges se tema van die kwartaal oor die Bybel wat ons skatkis is, Bybelstudie, gebed en Daniël en sy vriende wat ook gebed eerste geplaas het in hulle lewens, wil ons ‘n muntlegging hou ten bate van Bybelverspreiding.

Daarom wil ons graag vra dat julle in die komende week alle los munte, ook papier geld vir jou kind sal bymekaarmaak dat elke kind ‘n paar geldstukkies sal hê om te kan deelneem volgende Sondag by die Kleuterkerk. Ons gaan ook lekker poppekas hou en lekker saamkuier vir ons laaste geleentheid hier by die Helderhoekie! En dan natuurlik sal daar baie fotos geneem word!

Baie dankie vir julle samewerking die afgelope paar Sondae in sake die parkering, die bring van julle kinders en die weer kom afhaal van julle kind/ers! Dit bly ‘n groot voorreg om julle kinders elke week te kan bedien met God se Woord en liefde en omgee hier by die Kleuterkerk!>>

Add a comment Lees verder: Helderhoekie afsluiting

Getuienisgeleentheid - Helderberg Ontwikkelingsentrum

Helderberg Ontwikkelingsentrum se hoofdoel is die opleiding van werklose mense. Die huisbestuurkursus is ons primêre opleidingskursus. Hierdie kurses wat ons reeds vir 12 jaar aanbied, is nou verleng na ‘n 7 week kursus, om sodoende nuwe onderwerpe soos omgewingsbewaring, “trafficking”, sekuriteit in huise, werksetiek en “Aids” ook in te sluit.

Om vir ons studente nog meer en beter geleenthede te skep om in ‘n werk geplaas te word, het ons twee nuwe spesiale kursusse vanaf hierdie kwartaal geïmplimenteer.

Die eerste kursus : “Sewing for profit” word aangebied deur Sarie en Martelise . Dit is ‘n basiese naaldwerkkursus met die oog daarop om die studente op te lei om vir hullself klere te maak of as stiksters te werk.

Die tweede kursus: Opleiding in entrepreneurskapvaardighede. Hierdie kursus word deur Epic Solutions aangebied. Entrepreneurskap speel ‘n groot rol in die bekamping van werkloosheid. Dit bemagtig mense om hulle eie klein besighede te begin en sodoende hulle finansieël selfstandig te maak.>>

Add a comment Lees verder: Getuienisgeleentheid - Helderberg Ontwikkelingsentrum

Hoe om ‘n huweliksbevestiging te reël?

Indien die huweliksklokkies vir jou of iemand in jou gesin lui, kontak die leraarsekretaresse, Corneille Barnard, verkieslik 3 - 6 maande voor die tyd om die leraar van jou keuse te bespreek vir jou troudag. Sy sal met die paartjie reëlings tref ten opsigte van huweliksvoorbereiding en die administratiewe reëlings en dokumente wat benodig word vir die huweliksregister.

Kliek hier vir tipiese vrae rondom die huweliksbevestiging en kliek hier vir die besprekingsvorm.

Indien jy enige van die gemeentelokale, kombuis of ander fasiliteite wil gebruik, moet jy vir Odette Stemmet kontak of kliek hier en voltooi die besprekingsvorm. Stuur dan die voltooide vorm terug na Odette. Ons orrelis, Yolanda Botha, kan gekontak word by die kerkkantoor indien sy benodig word by die huweliksbevestiging.

Add a comment

Bladsy 1 van 31

Na Bo