'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

So beplan ons

Helderberg se eredienste word nie sommer uit die duim gesuig nie. Daar gaan baie werk en beplanning in die musiek, die PowerPoint aanbieding, die praktiese reëlings, die preek, die liturgie en al die ander dinge wat in en rondom elke erediens gebeur. Elke Maandagaand (behalwe gedurende skoolvakansies) van 18:00 tot 19:00 is daar ’n eredienswerkgroep in die Kapel waar saam gebid, gedink, beplan en gekoördineer word aan eredienste. Dit is ’n kreatiewe proses wat veral fokus op die erediens wat oor twee weke gaan plaasvind en waar ’n hele span mense wat op verskillende maniere betrokke is saamwerk om dit so goed moontlik te doen.

Ons bly baie bewus daarvan dat die Here ons ontmoet in die eredienste omdat Hy uit vrye wil en uit genade ons kom opsoek. Ons kan ook nie deur ons beplanning mense dwing om met God besig te raak nie. Daarom het ons baie voorbidding nodig vir die eredienswerkgroep en vir die voorbereidings. In Ps 127 staan daar, “As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou tevergeefs.”

Die byeenkomste van die eredienswerkgroep is oop vir enige lidmaat om gereeld of by geleentheid te kom meedoen. Kom loer gerus ’n slag in.

Op die foto voor vlnr: Corneille Barnard (aanbiddingskoordineerder), Linka Basson (aanbidding: Voorsitter), Yolanda Botha (orrelis), Hennie Meyer (lidmaat)
Agter vlnr: Breda Ludik, Paul Barnard, Danie O’Kennedy, Francois Marais (projekleier: Gestremdes), Deon van der Vyver (projekleier: Mosambeik Landbou)

Add a comment

Lona se passie vir tieners

Lona Venter is so pas aangewys as die nuwe voorsitter vir die tienerbediening vir Helderberg Gemeente. Sy wil tieners help leef en help om te besef dat hulle ook dissipels en dissipelmakers van die Here Jesus Christus kan wees.

Sedert 2004, toe haar eie kind ’n tiener geword het, het sy ’n passie vir tienerbediening ontwikkel toe hulle nog in Moreletapark Gemeente was. Daar was sy groepleier vir ’n span van 28 tienerseuns.

“Die tieners vandag is die Helderberg Gemeente van môre”, sê Lona.

Sy is al ’n geruime tyd onder die bekwame leiding van Gerrie van Niekerk by tienerbediening betrokke. Gerrie, wat ’n mentor vir Lona is, het sy werk as voorsitter vir tienerbediening met ’n absolute passie en oorgawe gedoen. Gerrie sal nog ’n ondersteunende rol speel en in adviserende hoedanigheid by tienerbediening betrokke wees.

“Ons is dankbaar om iemand soos Lona in ons geledere te hê om hierdie funksie by tienerbediening met groot sukses en passie te bestuur”, sê Bernard Rabé, voorsitter van familiebediening.

Add a comment

My Storie

Net soos elke mens se storie, is my storie ook ‘n kronkelpad. ‘n Kronkelpad met baie afdraaipaadjies. As ek vandag terugkyk oor my 42 jaar op hierdie aarde, sien ek hoe my Here se hand my gelei het op hierdie kronkelpad en dat Hy selfs ook op elke afdraaipaadjie by my was en my elke keer teruggelei het. Vir ‘n groot deel van hierdie 42 jaar was ek net vaagweg bewus van sy teenwoordigheid en het ek maar altyd diep binne-in myself getwyfel of hierdie teenwoordigheid ‘n werklikheid is en of dit nie maar net ‘n idee of ‘n illusie is waarmee ons grootgeword het nie. Want ja, ek het in ‘n Christen-ouerhuis grootgeword, met al die ‘regte’ elemente teenwoordig: liefdevolle ouers en familie, ek is gedoop, ‘n goeie opvoeding, katkasasie én Sondagskool, belydenisaflegging, Bybelstudiegroepe, Bybelstudie, kerkbywoning... en ten spyte van dit alles was die twyfel in my soos ‘n knaende pyn. Ek maak beslis nie al hierdie dinge af as niksseggend nie, want ek besef vandag hulle was rigtingwysers deur God gebruik om my op koers te hou op my kronkelpad. Maar ek weet ook vandag verseker dat net Jesus hierdie twyfel in my kon stilmaak.

En dit is waaroor my storie eintlik gaan. Twyfel was ‘n groot ‘issue’ in my lewe. En dít het die vyand geweet en dít het hy mildelik in my lewe gesaai. Twyfel in myself, is ek goed genoeg, is ek geliefd?...’n swak selfbeeld was so deel van my soos my blonde hare en my blou oë.

Die een mislukte poging op die ander om in my beroepslewe suksesvol te wees- twyfel in my eie vermoëns het net toegeneem.>>

Add a comment Lees verder: My Storie

Waarheen moet die jeug Sondag?

Jeugaktiwiteite vir 4de kwartaal
Met die Helderhoekie wat verkoop is, word die Kleuterkerk (3 – 6 jariges) vanaf 19 Oktober 2014 by die kerk aangebied. Ons Kiddie- en Tekkiekerk het hul ruimtes vir die kleuters afgestaan totdat hulle volgende jaar in ons nuwe Jeugsentrum sal kan intrek. Ons sien daarna uit dat ons almal voortaan onder een dak gaan wees.

Die lokaalindelings vir die 4de kwartaal sien as volg daar uit:
Kiddie- en Tekkiekerk (graad 1 – 6): Gesamentlike dienste in die Tent
Kleuterkerk: Nuwe ingangsportaal by Efese waar die kleuters in- en uitgeteken word en gaan vandaar na hul onderskeie lokale waar hulle na afloop van die erediens ook weer afgehaal word:
• 6 jariges: Joppe (Simson klassie)
• 5 jariges: Patmos (Dawid klassie)
• 3 & 4 jariges: Efese (Moses klassie)
Die Pienkvoete en Tienerkerk gaan voort soos gewoonlik.

Navrae: Annette Botha of Lizl Botha

Add a comment

Tilana opgewonde oor die see

Die nuwe somerseisoen bring ‘n nuwe jongmens wie se gesig ons vir ‘n tyd hier by Helderberg gaan sien. Haar naam is Tilana Meyer.

Sy is ‘n teologiese student wat volgende jaar MDiv op Stellenbosch gaan doen en wil graag in 2016 haar gemeentejaar hier kom doen. Tilana, van Roodepoort in Gauteng, het in 2013 haar BTh aan Tukkies verwerf. Sy het haarself beskikbaar gestel om, tot haar studies in 2015 begin, hier in die gemeente werksaam te wees.

Haar tyd sal tussen die gemeente en Helderberg Uitreik verdeel word. Hannes Morkel, seun van Jaco en Elize Morkel, is haar verloofde en hulle trou, as die Here wil, vroeg in 2015.

Volgens Tilana is sy ’n regte “Valie” en is sy elke dag opgewonde om die see te sien. Net so opgewonde ook om elke dag die stemming en gevoel van Helderberg Gemeente te ervaar.

Ons verwelkom Tilana met ope arms en sien uit daarna om saam met haar dissipels en dissipelmakers van die Here Jesus Christus te wees.

Add a comment

Bladsy 1 van 25

Na Bo