'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Hemelvaart en Pinkster

Donderdag, 14 Mei 2015, is dit Hemelvaart en dan daarna is dit Pinkstertyd. Ons sal binnekort meer inligting deurgee oor die inkleding van Hemelvaart as ‘n Christelike feesdag. Ons het Dion Forster, ‘n predikant in die Metodiste Kerk en dosent by die Teologiese Fakulteit in Etiek, genooi om die Pinksterdienste te lei.

Sy tema is: Monday Morning Atheists! Are we missing the opportunity, blessing and power of God for a large part of our life? Dion is getroud met Megan en het twee kinders, Courtney(15) en Liam (8). Hulle is inwonders van Somerset-Wes en baie van die fietsryers sal vir hom goed ken.

Die temas wat hy in die tyd gaan aanraak, is oa Monday morning Atheist?; SHAPED for significance; What if I’m not the boss?; What if I am not in my dream job?; Does God still have a plan?; Jesus and Paul: Models for faith and work; To hell with the Church!; The biggest changes come through love; Monday is proof that Sunday is working. Bid saam met ons dat dit ‘n geestelik verrykende tyd sal wees. En dat die Here Dion as instrument in Sy hand sal seën.

Add a comment

GO Challenge needs you!

Helderberg Gemeente is looking for a group of 10 teenagers to join us at GO Challenge this year, from 28 June to 9 July 2015, in Cape Town. Applications are R1 500 and includes the conference, outreach, food and accommodation. Applications are closing on the 29th of May 2015. Please contact JC or Tienerkerk for applications as well as more information.

The GO Challenge initiative is committed to mobilising churches and believers from all walks of life to go out and share the love of Christ. Go challenge is made up out of an four day conference, that aims to teach and equip the attendees with the correct tools to reach out to their own as well as cross-cultural communities. The conference is followed by a seven day outreach where the attendees get to test the skills that they have been taught. Attendees also get the opportunity to experience what it feels like to fulfil the great commission and to go and make disciples of all nations.

Then Jesus came to them and said, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.” —Matthew 28:18-20

Kliek hier vir die inskrywingsvorm.
Kontak vir JC vir meer inligting.

Add a comment

Dienssentrum winterwarmte

Graag nooi die Dienssentrum alle belangstellendes en deelnemers aan ons kombersie brei- en hekelprojek om die kombersies te kom besigtig in die Tent op Dinsdag 21 April 2015 vanf 9:00 tot 16:00.

Ons opregte dankie aan elkeen wat wol geskenk het, blokkies gebrei of gehekel het, aan die persone wat duisende drade weggewerk het en aan almal wat die blokke aanmekaargewerk het. Die voltooide kombersies lyk pragtig en word die einde van die maand aan ‘n behoeftige ouetehuis oorhandig en elkeen van die 148 inwoners sal een ontvang.

Ons bly getrou aan die gesegde “koud hou nooit op nie“ en daarom sal die Diensssentrum steeds voortgaan met hierdie Uitreikprojek om nog meer behoeftiges van ‘n warm kombersie te voorsien. Ons kan ook met dankbaarheid getuig van die ongelooflike seën van die Here wat die Dienssentrum beleef.

Add a comment

Kamp van junior jeug

Jaarliks word daar ‘n graad 4-6 kamp gehou in samewerking met NG Suiderstrand. Hierdie jaar het ons NG Gordonsbaai ook ingetrek by hierdie fenominale geleentheid. Tussen ons drie gemeentes was daar ‘n totaal van 50 kinders op die kamp gewees.

Die beste nuus is dat 36 van daardie kinders, kinders van Helderberg Gemeente was. Daar was selfs kinders wat vriende saamgebring het en vir baie was dit die eerste kamp van hul lewe.

Breaking Ground was die tema van die kamp en dit was nie net ‘n kamp nie, maar ‘n kamp met ‘n missie. Die verhaal van die saaier het as basis gedien. Hiermee het ons vir mekaar gevra watter tipe grond is ons: grond gevul met onkruid, onvrugbare grond of grond gevul met klippe, of dalk selfs vrugbare grond.

Ons moet groei in God deur Bybel te lees en te bid. Maar ons leef in ‘n wêreld wat soms nie altyd akkoord vind met ons geloof nie. Hoe lyk hierdie wêreld waarin ons leef? Danksy ander slim mense, kon ons die wêreld verklein na 50 mense. Hierdie aktiwiteit is as die ‘onregverdige speletjie’ gedoop, omdat die wêreld waarin ons leef onregverdig is: rykes word ryker en armes word armer.>>

Add a comment Lees verder: Kamp van junior jeug

Lydenstyd 2015

Die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan!
Die Groot Lydensweek en Paasnaweek is die dieptepunt van die Christelike jaar. Dit is so vol en ryk aan betekenis dat ’n mens dit nie in ’n paar sinne kan sê nie. Elke jaar, reeds vir byna 2 000 jaar, kom Christene op Palmsondag bymekaar (vanjaar op 29 Maart) en begin ’n reis van 8 dae met die verhaal van die Here Jesus wat Jerusalem ingery het op ’n donkievul onder die geklank van “Hosanna vir die Seun van Dawid!” en 5 dae later met die geklank van “Kruisig Hom!” veroordeel is.

En dan! Dan kom Paassondag! Ons vier fees en ons groet mekaar met die woorde, “Die Here het opgestaan! Die Here het waarlik opgestaan!”

Lydenstyd is ‘n seisoen waartydens jy op ‘n innerlike reis gaan – waar jy doelbewus met God en jouself tyd spandeer. Tydens Heilige Week het ons elke aand ‘n kort aandiens om 19:00 in die kerk. Tydens die dienste is daar verskillende kruisstasies wat jou help om opnuut met die betekenis van die seisoen om te gaan.>>

Add a comment Lees verder: Lydenstyd 2015

Bladsy 1 van 36

Na Bo