'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Lydenstyd 2015

Die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan!
Die Groot Lydensweek en Paasnaweek is die dieptepunt van die Christelike jaar. Dit is so vol en ryk aan betekenis dat ’n mens dit nie in ’n paar sinne kan sê nie. Elke jaar, reeds vir byna 2 000 jaar, kom Christene op Palmsondag bymekaar (vanjaar op 29 Maart) en begin ’n reis van 8 dae met die verhaal van die Here Jesus wat Jerusalem ingery het op ’n donkievul onder die geklank van “Hosanna vir die Seun van Dawid!” en 5 dae later met die geklank van “Kruisig Hom!” veroordeel is.

En dan! Dan kom Paassondag! Ons vier fees en ons groet mekaar met die woorde, “Die Here het opgestaan! Die Here het waarlik opgestaan!”

Lydenstyd is ‘n seisoen waartydens jy op ‘n innerlike reis gaan – waar jy doelbewus met God en jouself tyd spandeer. Tydens Heilige Week het ons elke aand ‘n kort aandiens om 19:00 in die kerk. Tydens die dienste is daar verskillende kruisstasies wat jou help om opnuut met die betekenis van die seisoen om te gaan.>>

Add a comment Lees verder: Lydenstyd 2015

Persone met Gestremdhede het jou nodig

Almal kan help, die behoeftes is groot
Gebruikte krukke en rystoele vir Mosambiek Medies:
Mosambiek was vir dekades in ‘n burgeroorlog gewikkel en daar is duisende landmyn slagoffers wat een of méér ledemate verloor het. Swak paaie lei ook tot ongelukke en daar is ‘n groot behoefte aan bruikbare krukke en rystoele. Items kan by die kerkkantoor afgelaai word óf kontak die projekspan en ons sal dit kom haal en herstel indien nodig.

Gloria Botha Skool vir serebraalgestremde kinders:
Die volgendes behoeftes waarmee gemeentelede dalk kan help. Items hoef nie nuut te wees nie, maar moet nog diensbaar wees:>>

Add a comment Lees verder: Persone met Gestremdhede het jou nodig

500km vir SLPV

"Een oggend terwyl ek en my vrou, Dalene, sit en koffie drink, het iets in my aangeskakel en ek het daar en dan besluit ek wil 'n verskil maak, hoe klein ookal. Ek wil julle nie verveel met 'n lang storie nie, maar ter agtergrond - ek het in November 2014 vir die eerste keer in die laaste 20 jaar begin langafstande hardloop (en vir die eerste keer my sitvlak van die bank afgekry en rerig aktief geword), deur half-marathon wedlope te doen. Ek het myself die doel gestel om hierdie jaar die Kaapstad Marathon en die Winelands Marathon te doen, en dan ook volgende jaar die Two Oceans Ultra Marathon te doen en ±20 ander wedlope wat ek tussendeur, ter voorbereiding doen. Maar, is dit tog nie ten einde niet, as ek nie 'n groter doel hiermee bereik nie?"  So skryf Francois Grobler in sy epos.

Die 500km vir Sir Lowry's Pass Village inisiatief is ter ondersteuning van die Helderberg Uitreik projek om finansiële hulp te verleen aan die kinders van Sir Lowry’s Pass Village (SLPV), waar Francois Grobler, ‘n lidmaat van die gemeente, 500km op die langpad aandurf ten bate van die Sir Lowry's Pas Projek.

Sy doel is om donasies in te samel vir elke km wat hy, vanaf Paasnaweek 2015 tot Paasnaweek 2016, gaan hardloop (± 15 half marathons en ± ses wedlope van 30km of langer, waarvan twee marathons en een ultra marathon is). Hierdie donasies moet dan asseblief maandeliks, soos hy die kilometers aflê, in Helderberg Uitreik se rekening vir hierdie projek gedeponeer word. Hy sal maandelikse 'n nuusbrief publiseer wat besonderhede sal verskaf aangaande die sukses van die projek, die kilometers afgelê en nog meer. Let wel, hy vra nie ‘n enkele sent vir sy voorbereiding of inskrywing vir die verskeie wedlope nie.>>

Add a comment Lees verder: 500km vir SLPV

Lydenstyd is ‘n seisoen van 40 dae

Lydenstyd is ‘n seisoen waartydens die kerk met vreugde, erns en pyn die versoenende sterwe van Jesus verkondig deur Sy lyding in herinnering te roep en daarop te reageer in voorbereiding op die Paasfees.

Ons sluit ons huidige reeks van Ontmoetings by die kruispad af op Palmsondag, 29 Maart 2015 en jy word genooi om die Heilige Week (Maandag 30 Maart tot Donderdag 2 April) saam met ons op hierdie Lydenstyd-reis te gaan. Dit is ‘n geestelike belewenis vir die hele familie met simboliese handelinge soos om mekaar se voete te was.

Die dienste is elke aand om 19:00 in die kerk. Woon dit ook gerus as omgee- of Bybelstudiegroepe by sodat julle verder saam oor die ware betekenis van Lydenstyd kan dink. Die Heilige week loop uit op die Paasfees dienste op Goeie Vrydag en Opstandingsondag. Tradisioneel is Paasnaweek mos ‘n vakansienaweek, maar ek wil jou uitdaag om dit hierdie jaar anders te benader en dit saam met ons aan die voete van die kruis te beleef.>>

Add a comment Lees verder: Lydenstyd is ‘n seisoen van 40 dae

Misdryf naby ons

Stop’it!
Stop’it! se fokus is om die gemeente bewus te maak van 'n misdryf wat baie naby aan elkeen van ons gekom het en dat daar voorkomend opgetree moet word.

Die projek het tans twee doelwitte:
1. Stop’it! ondersteun enige inisiatief wat die bewusmaking van mensehandel, die bekamping daarvan en ondersteuning en restourasie van slagoffers bevorder.

Menshandel word soos volg beskryf: Dit is die misbruik van mense vir finansiële gewin. Wins word gemaak uit die misbruik van mense vir slawe-arbeid, gedwonge huwelike en vir alle vorms van seksuele uitbuiting, ook selfs die handeldryf met menslike organe. Die aaklige bedryf, tans die grootste in die geskiedenis, is nie so sigbaar nie maar 'n werklikheid. Die Stop’it! projek vat hande met STOP TRAFFICKING OF PEOPLE- (STOP) en Straatwerk. Dié organisasies volg 'n program waar daar na mans en vrouens uitgereik word wat slawe van dwelm en seksuele misbruik is.>>

Add a comment Lees verder: Misdryf naby ons

Bladsy 1 van 35

Na Bo