'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Verkeersvloei tydens die bouproses

Tydens die bouproses gaan parkering en verkeersvloei 'n bietjie van 'n uitdaging wees. Ons het gewerk aan 'n paar maniere om die proses te help vergemaklik. Op Sondae is parkeerarea C is vir die ouer mense en vir diegene wat om bepaalde redes nie so maklik kan beweeg nie. Parkeerarea D is vir die mense wat na die meditatiewe diens gaan. Gebruik asb hoofsaak die parkeerarea by F in die boutyd.


Ingang B1 is hoofsaaklik as ingang na die parkeerarea, dis baie moeilik om te kan sien vir aankomende verkeer as jy dit as 'n uitgang wil gebruik.  Gebruik eerder B2 as uitgang.

Wanneer mense deur die week na die kerkkantoor wil kom, kan julle parkeerarea D gebruik. Baie dankie vir jou samewerking in die tyd van ontwrigting.

Nuwe reeks vir derde kwartaal


Jou waardes bepaal in ’n groot mate hoe jy na die wêreld kyk, jou karakter, geloof, optrede en leefwyse. Wat jou motiveer om sekere dinge te doen, of nie te doen nie, word bepaal deur die waarde wat jy daaraan heg: Jou waardes.

Kinders se waardes word deur hul ouers se waardes, hul vriende, musiek, die media, hul geloof, onderwysers en hul rolmodelle bepaal. ’n Sterk karakter met gesonde waardes wat kleintyd al geïnternaliseer is, is van die min dinge wat ’n kind ’n leeftyd kan hou en vir hulle gesonde vrugte bly lewer.

Waardes bepaal waar jou energie gaan, jou koers en keuses, want dis groter as ’n situasie, modegier of verleiding. Dit gee sin aan jou lewe en bepaal wat in die groter prentjie van jou lewe, vir jou, ander en die wêreld se toekoms goed is. Maar sonder die vastigheid van waardes word jou optrede bepaal deur jou giere, grille en onmiddellike behoeftes en is maar inkonsekwent en feilbaar. Ons verbondenheid met Christus en ‘n geloofsgemeenskap is bepalend vir ons waardes.>>

Lees verder: Nuwe reeks vir derde kwartaal

Tenders vir bou van motorhuis vir bussie

Met die verkoop van die Helderhoekie, benodig Helderberg Uitreik dringend ‘n veilige parkeerplek vir hulle bussie.

Planne is reeds beskikbaar vir die bou van ‘n motorhuis aan die agterkant van die bestaande kerkgebou. Met groot dank aan Kobus Coetzee van Studio D’Arc, kliek hier vir die planne, ook by ontvangs beskikbaar. Kontrakteurs word uitgenooi om te tender vir die bou van die motorhuis.

Indiendatum vir tenders is 30 Julie 2014, vir aandag: Jannie Hanekom
Navrae: Jannie Hanekom 

Donasies tot die bou van die motorhuis sal baie waardeer word.
Deponeer in Helderberg Gemeente se rekening met verwysing Motorhuis.

Jeugsentrum – ons is in die wegspringblokke


Ons staan nou in die wegspringblokke tov die Jeugsentrum. Die banklening is gefinaliseer en die boukontrakteur, Sigmacor Construction, is na ‘n deeglike en deursigtige tenderproses deur Metric Bourekenaars aangewys. Ons gaan binnekort met die voorbereidende werk begin.

Nou gaan niks meer dieselfde wees nie. Eers gaan die boukontrakteur vir 5 maande (tot 28 November 2014) hier raas en ‘n klomp goed ontwrig. Vanaf Januarie 2015 gaan hier elke dag kindertjies wees wat speel, lag en gil – dwarsdeur die jaar – ook tydens die skoolvakansies. Soggens gaan hier pappas en mammas wees wat hul kinders aflaai en hier rondstaan; oor middagete gaan hulle weer hul kinders kom oplaai en hier in die Tent in die “coffee shop” kuier terwyl hul vir hul kinders wag; laatmiddag gaan hier ouers wees wat die kinders wat vir nasorg gebly het, kom optel. Verseker gaan die werksomstandighede, die kultuur en atmosfeer hier verander – verseker ook nie sonder ‘n prys nie. Sondagoggende gaan ons so tussen die kinders deur, wat voor die Jeugsentrum saamdrom, beweeg op pad na die kerkruimte.

Dit is die begin van ‘n wonderlike nuwe fase. Onwillekeurig dink ek terug aan Matt 19 wat lui: Toe is kinders na Jesus gebring sodat Hy hulle die hande kon oplê en vir hulle bid. Maar die dissipels het hulle berispe (verwilder, met hulle geraas). Jesus het egter gesê: “Laat die kinders begaan en moet hulle nie verhinder om na My te kom nie, want die koninkryk van die hemele behoort aan mense soos hulle”. Lees verder: Jeugsentrum – ons is in die wegspringblokke

Tendergoedkeuring vir Jeugsentrum

Die bouterrein vir die Jeugsentrum is op Dinsdag 1 Julie aan die boukontrakteur oorhandig.


Metric Bourekenaars, o.l.v. Siegfried Trumpelmann, is die aangestelde bourekenaar. Siegfried is ook deur die kerkraad aangestel as die projekleier. Adri van der Bank is die projekspanleier.

Daar is 12 uitnodigings na verskeie boukontrakteurs uitgestuur en ‘n berig is ook in die Helderstem en op die webblad geplaas dat belangstellendes Metric Bourekenaars kan kontak om aan die tenderprosedure deel te neem. Die sluitingsdatum was 13 Junie 2014. Metric Bourekenaars het nege tenders ontvang en nadat al die tenders geëvalueer is, is die tender aan Sigmacor Construction toegeken. Die tender is binne die beraamde koste vir die Jeugsentrum.

Die terrein is Dinsdag 1 Julie om 17:00 aan die boukontrakteur oorhandig vir die voorbereidingswerk. Hulle moet die gebou teen 28 November 2014 aan Helderberg Gemeente aflewer.

Helderberg Gemeente wens Sigmacor Construction geluk en verseker hulle van ons voorbidding en ondersteuning in die proses.

Bladsy 1 van 26

Na Bo