'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Kersfees eredienste

Hier is die eredienstye in die Kersdienste en Oujaarsaand:
24 Desember
19:00 - Aanddiens

25 Desember
08:00 - Klassiek
09:30 - Informeel
09:00 - Helderberg Village

31 Desember
19:00 - Aandkerk
23:15 - Aandkerk

Add a comment

Watter leraar is beskikbaar?

Hier is die datums wanneer die leraars beskikbaar sal wees in die volgende weke:

15 – 21 Desember: Paul Barnard, Danie Möller, Danie O’Kennedy en Hannes Theron
22 – 28 Desember: Paul Barnard, Breda Ludik en Hannes Theron
29 Desember tot 4 Januarie: Paul Barnard, Breda Ludik en Hannes Theron
5 – 7 Januarie: Paul Barnard, Breda Ludik en Hannes Theron
8 – 11 Januarie: Paul Barnard en Breda Ludik
12 – 18 Januarie: Paul Barnard, Breda Ludik, Danie Möller en Danie O’Kennedy

Die leraarnoodnommer is: 083 988 2003

Add a comment

'n Sakeman se getuienis

Epos aan ‘n vriend
Hello ou maat

Dit is die einde van nog ‘n lang dag hier by Pragma, maar voor ek huis kry wil ek gou jou vraag beantwoord. Jy weet mos, van uitstel kom afstel. Jy vra my die volgende: “Hoe leef jy Jesus by die werk en hoe voer jy sy opdrag in Matteus 28, die een waar Hy sê ons moet mense sy dissipels maak, uit?”

Jong, dis ‘n goeie vraag en die antwoord is nie altyd so maklik nie. In ‘n neutedop, dink ek dit kom op die volgende neer. Eerstens, die erkenning dat ek ook maar net soos al die ander mense daarbuite ‘n kleipot vol krake is. Glad nie perfek nie en vol foute. Tweedens die vaste wete dat Jesus my gered het en aanvaar het net soos ek was toe ek destyds in my tienerjare Hom die eerste keer as my Saligmaker en Verlosser aanvaar het. Derdens, en hier gaan ek eers bietjie moet uitbrei, die gerusstelling dat Hy weet ek is ook maar mens en dat die feit dat ek Hom op ‘n keer in my hart ingenooi het, nie beteken het dat ek nooit weer die eie ek op die troon van my hart sou laat sit het nie. Want soos jy goed weet, dit het ek baie goed reggekry so paar jaar terug. Ek het mos toe gedink my waarde lê in wat mense van my dink en veral in wat my kollegas en bestuurder van my dink. Ek het alles in my vermoë gedoen sodat ek tog net kon hoor dat hulle van my en dit wat ek doen, hou. Dit het alles oor my gegaan! Oor niemand anders nie. Dit het my werk baie uitputtend gemaak! Ure meer as wat ek moes agter die rekenaar om tog net weer ‘n asemrowende stuk werk te kon aflewer.>>

Add a comment Lees verder: 'n Sakeman se getuienis

Die betekenis van Adventtyd

Adventtyd is die vier weke voor kersfees. Dit is ’n tyd van groeiende afwagting, maar nie bloot afwagting op Kersfees met die lekker familietyd, persente en tafels wat kreun van die kos nie. Advent gaan oor baie meer as wat die handelswêreld vir ons voorhou.

Ons sluit aan by mense soos Simeon en Anna en die mense van die Ou Testament wat gesmag het na die Verlosser wat sou kom. Anders as hulle, weet ons natuurlik dat Jesus toe wel gekom het. En tog weet ons dat sy koms na die aarde nog nie sy volle loop geneem het nie. Dit is eers voltrek wanneer die pyn en gebrokenheid van hierdie stukkende wêreld waarop ons woon finaal uitgewis is. Ons het geleer dat daardie dag gaan aanbreek wanneer Hy weer kom. Daarom bid ons saam met die eerste gelowiges, “Maranatha!” – “Kom, Here!”

Jaar na jaar gaan ons weer deur die siklus van vier Adventsondae voor Kersfees. Ons weet dat ’n deel van dit waarna ons uitsien vervul is. Jesus ís gebore in Bethlehem. Ons vreugde op Kersdag het goeie redes. Maar ons weet dat ’n deel van dit waarna ons uitsien eers vervul gaan word wanneer Hy die dag weer kom. Intussen het Hy vir ons, sy kerk hier geplaas om van die wêreld ’n beter plek te maak. En al kan ons nie van die wêreld ’n volmaakte plek maak nie (die tuin van Eden se hekke is hoeka al gesluit!), kan ons dit wel ’n goeie ent makliker maak vir ander mense om hier te lewe.

Add a comment

Kleuterkerk kerskonsert

Ons Wikkelwurmpies (3 – 4 jariges) en Groei Goggas (5 – 6 jariges) het afgelope Sondag konsert gehou. Geklee as herders, wyse manne, skapies, blommetjies, leeus en soldate het hulle gesing van hoe groot is ons God, daar’s vissies in die water en hoe belangrik dit is om jou B-Y-B-E-L te lees.

Hulle het Jesus geloof met die tromme en verklaar dat hulle Jesus se soldaatjies is. Al was ons nie daar nie, weet ons steeds 2 000 jaar later dat ons hierdie groot geskenk met almal moet deel. Die kleuters het ook geskenkies gebring vir maatjies wat nie so bevoorreg is soos hulle nie om op dié manier Jesus se liefde uit te deel.

Hierdie Kersfees wil ons graag dankie sê vir dié grootste geskenk wat ‘n mens kan kry, Jesus die Verlosser ons Koning en Heer!

Add a comment

Bladsy 1 van 30

Na Bo