'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Gesprek oor waardes 4

Verantwoordelikheid en Leerbaarheid
Die week van 7-13 September 2014 is dit ons ons vierde rondte van gesprekke oor die waardes. Hierdie week handel dit oor verantwoordelikheid en leerbaarheid.

Ons weet dat daar gesê word dat as iets ophou groei gaan dit dood. In ons gesinne, vriendekringe en gemeenskappe het ons ʼn baie belangrike rol om te speel as dit kom by groei. Ons is nie net verantwoordelik om self te groei nie, maar ook om mense om ons te help om geleenthede te kry waar hulle kan groei en blom. Dit vra egter dat ek altyd bewus sal wees daarvan dat ek nog baie het om te leer. Dat ek bereid moet wees om na nog kennis te gaan soek, by mense te gaan leer wat meer as ek weet. Hierdie verantwoordelikheid gaan gepaard met leerbaarheid. Juis dan kan ek vir ander help om ook te ontwikkel.

Werklike liefde is juis hier sigbaar dat ek van my tyd afstaan, gee om ʼn verskil in ander mense se lewens te maak. Liefde kom juis daarby in dat ek ander gun om dieselfde of meer geleenthede in die lewe te kry as wat ek het. Dit beteken ook dat ek verantwoordelikheid vat om betrokke te raak. As ek hierdie waarde werklik in my lewe wil vestig kan dit nie gebeur sonder gelykheid en sosiale geregtigheid nie. Hierdie waarde is ʼn teken van ʼn gemeenskap met integriteit en eerlikheid.

Hierdie week gesels ons juis daaroor hoe elkeen van ons sorg dat ek steeds leer en groei en hoe ek betrokke is in die gemeenskap en seker maak dat mense daar dieselfde soort geleenthede kry. Wat kan ek doen om terug te gee wat ek geleer het?

Gaan lees afdeling 4 van “God se boustene vir die wêreld" en gesels binne die vriendekring, gesin, omgeegroep of wyk nalv die vrae by Groepbyeenkoms 4 op bl 93 van die boekie. Die volgende teksgedeeltes word daar bespreek: Spreuke 6:6-11; Mat 25:31-46

Add a comment

JC beskikbaar

Ek wil baie graag myself beskikbaar stel om 'n pad saam met jou gesin te loop, wat 'n seun of dogter in graad 4-6 het, wat 'n behoefte het aan 'n mentor en geestelike ondersteuning. Neem die vrymoedigheid om my te kontak.

Ek drink graag koffie en wil die gesinne ontmoet wat hulle kinders aan my toevertrou elke Sondag.

JC

Add a comment

Nuwe Onse Vader

Vir enige iemand wat ook hierdie pad stap, ons nuwe Onse Vader soos geleer deur leukemie. Dankie vir die kapel waar ons kersies van Hoop kan brand.Ons Vader
Wat woon in isolasie
Gereinig sy U naam
Laat U prognose kom
U tellings geskied
Soos in die hemel
So ook in dié afsondering
Gee ons vandag ons dag se chemo
En vergewe ons emese
Net soos ons vergewe dié wat ons pynig
Laat oorkom ons nie met moedeloosheid nie,
Maar verlos ons van infeksie
Van U is die Skenker
Van die Krag vir oorlewing
Vir ewig en ewig
Amen

Hanli de Wet

Add a comment

Hoop in Aksie Go Challenge Kamp

Go Challenge is geskep om onder andere jongmense bloot te stel aan God se liefde in hul eie lewe en dit dan te deel met hul gemeenskap asook minder bevoorregte gemeenskappe oral in die wêreld.

So is JC de Jongh, jeugwerker van Helderberg Gemeente met ‘n paar tieners (onder andere drie tieners van Chris Nissen Park) hier weg op die groot avontuur. Daar is bus gery tot in Johannesburg en vandaar met die Gautrein na Pretoria waar die groot belewenis begin het. Eers het daar ‘n skoling plaasgevind en vandaar moes almal besluit waar en hoe hul talente tot uitbreiding van God se koninkryk wil uitoefen. Die credo was: Jy is geseën en jy moet ander mense seën.

Ons tieners is ingedeel in ‘n span wat na Mamelodi, ‘n swart gemeenskap buite Pretoria gegaan het. Hier was hul betrokke by die skoonmaak van ‘n skool se speelarea, die riool, klaskamers en het ook opvoedkundige boeke wat as geskenk vir die skool van Kanada gekom het, uitgepak. Daarna is die kinders vermaak met ‘n sogenaamde Holiday Klub en wel deur hul deelname aan musiek, drama, speletjies en kunsterapie.>>

Add a comment Lees verder: Hoop in Aksie Go Challenge Kamp

Gesprek oor waardes 3

Portuurgroepe en hoë verwagtinge
Die week van 31 Augustus – 6 September 2014 is dit ons derde rondte van gesprekke oor die waardes. Hierdie week handel dit oor portuurgroepe en hoë verwagtinge.

Almal van ons word gevorm deur mense rondom ons. ‘n Positiewe groepsdruk kan baie heilsaam wees en ‘n kragtige invloed op ‘n mens se lewe uitoefen; daarteenoor kan ‘n negatiewe groepdsdruk vir oud en jonk baie hoofbrekens veroorsaak. Die Bybel gee nogal waardevolle riglyne in die verband. Gaan lees gerus 1 Kor 15:33, Spr 22:24, 27:17 en 27:9.

So leef ons ook in ‘n samelewing met hoë verwagtinge wat ons op onsself en mekaar plaas. Wat opsigself natuurlik ‘n goeie waarde is. Daar is natuurlik die gevaar dat die verwagtinge wat ek op myself en ander plaas so hoog kan word dat ek net nie meer die lewe as gawe van God geniet nie, dat ek ander nie meer kan waardeer nie – al wat ek van hulle raaksien is dat hulle nie genoeg presteer nie. Lees gerus Spr 22:29, 23:19 en Kol 3:17. Ek hoef gelukkig niemand te beïndruk nie, ook nie vir God nie – ek kan net wees wie ek in God is en ander begin geniet as mense wat deur God gevorm word.

Gaan lees vir meer inlgting Week 3 van bl 55-74 in “God se boustene vir die wêreld”.

Add a comment

Bladsy 1 van 29

Na Bo