Ons het die afgelope Pinkster oor gawes gepraat en wil graag vir lidmate geleenthede gee om hulle gawes in God se koninkryk te gebruik. As jy die gawe van evangelisasie ontvang het, wil ons jou uitnooi om betrokke te raak by Helderberg Gemeente se gespreksgroep. Daar word vooraf afsprake met gemeentelede gemaak en oor geloofsake gesels. Kontak vir Sarel Britz (071 675 9678) of Danie O’Kennedy (021-851 5582 of 083 375 8441) as jy in hierdie bediening belangstel.

 

Moenie dit misloop nie.

Missie: ons reik uit na haweloses in die Helderberg-omgewing en fokus op verantwoordelike betrokkenheid by hul geestelike en fisiese nood

Soos dit waarskynlik die geval is met alle uitreikprojekte, is die behoeftes groot, maar die middele om hierdie behoeftes aan te spreek, baie beperk. Ons is en bly dus afhanklik van bydraes – finansieel, persoonlike hulp en andersins. Vir diegene wat deur die Gees gelei word om wel te help, kortliks die volgende opsomming oor elk van ons vyf projekte:

Terioskool: Hierdie skool is nie ‘n Staatskool nie, maar word wel op beperkte basis deur die Staat ondersteun. Dit beteken oa dat selfs die personeel nie deur die Staat betaal word nie. Kinders in “krisis” en diegene wat nie andersins in hoofstroom skole opgeneem kan word nie, word tot op die vlak van graad 6 hier akkommodeer. Plasing in Tereoskool, met ‘n kapasiteit vir 70 kinders, geskied deur maatskaplike werkers of dmv verwysings direk uit die gemeenskap. Hier word ook drie etes per dag voorsien sowel ‘n bietjie klere soos nodig. Hul gebou, sowel as ander middele, is maar karig en addisionele hulp is bepaald nodig.>>

Lees verder: Projekspan vir Haweloses

Ons mag vry wees om te kies, maar ons is nie vry om die gevolge van ons keuses te kies nie. Daar is tye waar jy goed voel oor keuses wat jy gemaak het; dan is daar ook die tye waar jy verleë staan voor God en mense oor keuses wat jy gemaak het. Gelukkig is dit ook waar dat wanneer jou keuses boemerang en jy deur die meule gaan, het jy ook ʼn keuse hoe jy anderkant gaan uitkom. Jou verleentheid kan ook ʼn avontuur met God raak. God kan my verleentheid omdraai na ʼn geleentheid om saam met Hom die pad verder te loop.

Genesis 21 vertel van Abraham en Sara se verleentheid. Hul besluit om in te gryp ten spyte van God se belofte het nou geboemerang. Hagar se seun, Ismael, die ander kind, is nou vir Sara ʼn bedreiging. Wanneer Sara die twee kinders saam sien, word sy gekonfronteer met haar keuse van jare gelede om Hagar vir haar man te gee om vir hulle ʼn kind te verwek. Die ander kind is nie meer welkom nie. Die keuse was toe nie so ʼn goeie keuse nie. Hulle verleentheid word Hagar en Ismael se verleentheid. Hulle word weggejaag en aan hulle eie lot oorgelaat.

En dan hoor ons die evangelie in vs 11 & 17 - God verseker Abraham dat Hy nog ʼn verdere pad met hom sal bly loop en dan ook die aangrypende woorde: “God het die kind hoor huil!! God voorsien en gee ʼn belofte: “Staan op, tel die kind op en troos hom, want Ek sal hom 'n groot nasie laat word”.

Die verleentheid word ʼn avontuur met God.

Daar is nagmaal by al die dienste.

Ons almal hou van ‘n goeie storie. ‘n Goeie storie word ook onthou en gereeld oorvertel. Mense gee ook nie om dat ‘n goeie storie oor-en-oor vertel word en om weer-en-weer daarna te luister nie. Stories trek mense in en jy herken jou eie storie soms in die stories wat vertel word. Daarom kan stories soms nogal ontstellend wees, omdat dit so na aan jou eie storie kom. Stories laat ons wonder en herbesin.

Jesus se gelykenisse is meer as net stories. Dit is stories wat jou konfronteer met jou eie denke oor God, sy Koninkryk, mense en die lewe. Daarom kan gelykenisse soms so ontstellend en ontwrigtend wees. In die tyd van Jesus het mense soms met woede en agressie op die gelykenisse gereageer, omdat dit hulle ongemaklik gemaak het en hulle met aspekte van hulle lewe gekonfronteer is wat bepaalde diskoerse in hulle lewens oopgevlek het. Om ongemakik te wees, is natuurlik nie sleg nie. Ongemak dring ons tot ander insigte en gedrag.>>

Lees verder: In gelykenisse vertel

Top