8 – 15 Mei 2016
Van kerkbank tot stofstraat . . .disspelskap buite die veilige vesting van die kerkgebou.
Predikers: Etienne Piek en Werner Momberg 

So 8 Mei
08:30 & 10:00       

Ons worstel met kerk-wees in 2016 (paneelbespreking)
Hand 2:37-47

So 8 Mei
19:00 aandkerk

Kerk-wees op die mees onwaarskynlike plekke
Miga 6:8 & Luk 4:18

Ma 9 Mei
19:00

Kan ek identifi-seer?
Joh 8:1-11

Di 10 Mei
19:00

Om te bekeer of te begelei
Joh 20:26-28

Wo 11 Mei
19:00

Gebroke met dit wat God se hart breek
(verskeie tekste)

Do 12 Mei
19:00

Lukas 10-dissipels
Luk 10:1-11

So 15 Mei
08:30 & 10:00

Die Gees dring ons!
Hosea 2

So 15 Mei
19:00 (kapel)

 Gelei deur die Gees (paneelbespreking)

‘n DVD van Sondag- tot Donderdagaand se Woordbediening word die volgende oggend om 10:00 in die kapel tydens die erediens daar vertoon.

Moenie die kuiergeleenthede na die eredienste in die Tent misloop nie.

Donderdag 5 Mei 2016
Jesus Christus is nie net teenwoordig by die kerk nie, maar as Messias (Hand 2:36) is Hy daagliks aktief besig om sy koninkryk op aarde te laat kom. Deur ons deel-wees van die kerk verbind die Gees ook die gelowiges aan Christus self. Die Gees bekragtig ons om as profete, priesters en koningskinders te leef met geloof, liefde en hoop.

Ons het rede om op Hemelvaart feestlik te vier!!

Program vir die feesdag op Donderdag 5 Mei 2016 is soos volg:
06:00-18:00 ‘n Program in die kapel wat elke 30 minute herhaal word.
10:30-19:00 Lekker roosterkoeke met konfyt of maalvleis, asook heerlike koffie en tee in die tent
19:00-20:00 ‘n Hemelvaartfeesdiens in die kerk met Henry Pike, ‘n bekende gospelsanger en woordverkondiger van Die Bron Gemeente, Tygervallei
20:00-21:00 ‘n Feestelke kuiergeleentheid

Vanaf 10:30 is jy welkom om hier by die kerk saam met ander te kom kuier.
Bring jou vriende of omgeegroep/wyk of Bybelstudiegroep saam.
Daar sal ook braaidromme beskikbaar wees vir die wat ‘n worsie of vleisie wil braai.
Bring net jou eie vleis/wors saam.
Kom geniet die feesdag saam met ons!!

 

Wat is jou beweegrede?
Dis die vraag wat vandeesweek se persoon in ons kollig motiveer. Ek stel graag Ben Krog aan julle bekend, hy is een van nie nuwe lede van die kerkraad. Ben, het op Benoni groot geword en by Tukkies gestudeer. Ons Hemelse Vader het goeie planne vir Ben gehad. Hy stuur vir hom ‘n pragtige plattelandse nooi, Minette, wat sy vrou word en wat selfs instem dat Ben op jaguitstappies mag gaan.

Ben is ‘n landbouwetenskaplike met 'n passie vir kwaliteit voedselproduksie in Afrika. Minette leef haar koninkrykspassie vir kinderharte voltyds by Kinderevangelisasie uit. Hulle is geseën met twee kinders, Benrico (11) met 'n passie vir musiek en elektronieka en Mienke (9) is ’n fantastiese ballerina en hulle dierefluisteraar. Sy hou vir Zoetelief, die haas, Koffie en Karamel, die lêhenne, gelukkig.>>

Lees verder: Die hegte gesin doen alles saam

Persone wat graag in 2016 hul belydenis van geloof wil aflê word uitgenooi om dit by een van die volgende geleenthede te doen:

Belydenisaflegging Sondag     Aanduiding van deelname voor/op:
31 Julie 27 Junie 
16 Oktober 19 September

Belydenisaflegging bestaan uit twee geleenthede:
- ‘n Intieme geleentheid in die kapel waar die jongmense, hul ouers en/of familie saam nagmaal gebruik. Dié geleentheid vind plaas die Woensdag om 19:00 voor die Sondag van belydenis.
- Die openbare belydenis van geloof in die erediens op die Sondag tydens die klassieke- of informele diens.

Belydenisvorm kan afgelaai word van die gemeente se webblad (kliek hier), maar is ook by ontvangs beskikbaar of die tiener kan dit Sondag by hul groepleiers kry.

Navrae kan gerig word aan Annette Botha

Top