In Romeine 10:14-15 vra Paulus ‘n paar goeie vrae: Maar hoe kan 'n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? 

As gelowiges glo ons: God roep mense. God. God sluit mense in by sy Koninkryksplan. God gee en ontwikkel gawes. God gee verskillende gawes om saam die liggaam op te bou. God vorm mense tot geestelike- en persoonsvolwassenheid.

Binne die NG Kerk is ons geseën met uiters be-“gaaf”-de mense: Mense wat deur die Here geseën is met gawes, opleiding, kennis en ervaring; ook met mense wat graag medeverantwoordelikheid wil neem vir die bediening van die Woord. Hierdie geroepenes is natuurlik nie net predikante nie; elke gelowige is ‘n geroepene, gestuurde en ‘n sendeling.

Ons leef ook binne ‘n veranderende konteks waarin die eskalerende koste van voltydse, residensiële studie talle geroepenes verhinder om aan te meld vir teologiese opleiding. Terselfdertyd kan ‘n groeiende groep gemeentes nie voltydse bedienaars van die Woord of méér bedienaars van die Woord volgens die tradisionele bedieningsmodel bekostig nie. In Helderberg Gemeente benodig ons ten minste 5 bedienaars van die Woord om op ‘n Sondag die Woord te bedien, maar vir hoe lank is dit finansieel volhoubaar?>>

Lees verder: Die bediening van die Woord

Sedert ek betrokke geraak het by die Uyavula-leesprojek, is Woensdae my gunsteling dag. Ek ry met 'n lied in my hart na Oklahomastraat Primêr, wat natuurlik in Oklahomastraat in Macassar is. As iemand wat baie van musiek hou, is dit vir my groot pret om in al die strate met musiekterme en musiekblyspele vir name te ry. Teen die tyd dat ek uit Musicalaan in Nagtegaal-straat draai, en dan links in Showboat en weer regs in Oklahomastraat, strek my glimlag van oor tot oor.

By die skool voel mens so welkom, en terwyl ons wag dat die klok moet lui om die einde van pouse aan te kondig, word mens verras met drukkies van kinders wat ons sien aankom. Wanneer die graad 3-klas in 'n koor sê: "Goeie môre tannie Annette, en hoe gaan dit vandag met u?” kan dit mos nie anders as om voor die wind te gaan nie. Die kinders stoei amper vir die beste plek op die mat, en wanneer jy begin lees, sit hulle met groot afwagting en luister. Al is daar hier en daar 'n outjie wat vroetel of 'n maatjie pla, let hulle oor die algemeen baie goed op en antwoord flink wanneer dit by vraetyd kom.

Wat ook verblydend is, is dat Juffrou hulle elke keer iets laat skryf en teken oor die dag se storie, en volgende keer kry ek voorbeelde van die skryf- en tekenwerk. Dit is kostelik om te sien hoe hulle die stories verstaan en probeer om groot woorde te skryf. En as een skryf dat hy nie kan wag vir die "neks" storie nie, dan gaan kies ek sommer dadelik die volgende storie wanneer ek by die huis kom.

As leser voel ek nie net bevoorreg om 'n bydrae te lewer tot die ontwikkeling van kinders nie, maar ontvang ek soveel terug van hulle - liefde en onvoorwaardelike aanvaarding, en daar is niks wat mens meer spesiaal kan laat voel nie.

Annette Ruppert - Uyavula Leesprojek vrywilliger

Is jy ook lus vir lees? Kontak vir Amanda de Villiers 

Helderberg is ’n groot gemeente waar sommige lidmate wegraak in die massa. In die gesprekke oor die “restart proses” het talle lidmate die behoefte uitgespreek dat hulle êrens wil behoort, dat hulle op soek is na ’n plek waar hulle waarlik kan tuiskom. Lidmate het ook ’n intense behoefte om geestelik te groei en te leer saam met medegelowiges. Hoe kan ons mekaar help om werklik te behoort en om geestelik te groei? Jesus Christus het sy bediening op aarde met ’n kleingroep begin. Hy het twaalf dissipels gekies en ’n pad met hulle gestap. Die eerste gemeentes in die NT was eintlik maar kleingroepe wat in huise bymekaar gekom het. Kleingroepe is werklik ’n plek waar jy die wil van God op talle terreine kan uitleef (vgl Kol 3:12-17).>>

Lees verder: ‘n Plek waar jy behoort en geestelik groei

Vandag vier baie gesinne Vadersdag waar hulle vir pa’s of mense wat ‘n mentorsrol in hulle lewe speel, dankie sê.

Ons erken dat daar verskeie tipe mense is wat soos “vaders” is vir ons kinders: pa’s, oupas, stiefpa’s, aangenome pa’s, voog pa’s, kategete ooms, onderwysers, sportafrigters, goeie vriende, ouer broers, ooms en ander mans wat ‘n pa rol speel in kinders se lewens, ons wil vandag aan al die tipe pa’s dankie sê.

Ons erken ook vandag dat daar baie mense is wat vandag hartseer is of eensaam voel wat dalk ‘n pa of pa-figuur verloor het, wat dalk ‘n slegte herinnering het, of wie se pa of kinders nie nou by hulle kan wees nie.

Vandag wil ons vir spesiale mense dankie sê.

"Don't judge me by my face
by my religion or by my race
Don't laugh at what I wear
or how I look
Don't sit there and stare
look a little deeper..."
(Uit: Look a little deeper, deur Jasmyn Nordstrom)

Ten spyte van die feit dat ons voor ons siele wéét dat ons met skeefgetrekte voorveronderstellings en wanopvattings na mense kyk, sukkel ons steeds om ons genade-bril op te sit en daardie bril van genade op te hóú! Dit is dalk makliker om iemand in 'n boksie te plaas, want dan het ons 'n opinie - en om een of ander rede dink ons somtyds ons móét oor alles opinies hê. Dalk het dit iets met beheer te doen?

Wat hierdie probleem nog méér problematies maak, is dat ons ook met "beperkte oë" na onsself kyk. Ons kyk 'n klomp goed binne in onsself mis. Blinde kolle. Slegte goed...maar ook goeie goed.

Die lewe begin al hoe beter word hoe meer ek dit reg kry om met God se oë te kyk. God kyk verby die oppervlak. God se oë sien altyd die potensiaal raak. God se oë sien altyd die hart raak wat Hy in die eerste plek geskape het. God se oë is 'n "jy-is-my-geliefdes-kind" oë. Ten spyte van die feit dat Dawid somtyds erg droog gemaak het (net soos elkeen van ons), word daar steeds na hom verwys as "man na God se hart". Dís nou iets om oor opgewonde te raak!!

Top