'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense

Preke

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.

Aankondigings

Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.

Kontak ons

Tel: 021 851 5582 
 epos: ontvangs@nghelder.co.za
 Faks: 086 657 2176

Mobiele gebruikers:
Om die Menu te sien - druk op die ikoon met die drie strepies links bo.

Nuwe preke in audio formaat is elke week beskikbaar om te luister en af te laai. Preek temas, Nuutste preke en Potgooie.
 
Gemeente Aankondigings en Gemeentekoerant (Helderstem) word teen Vrydae weekliks in pdf formaat gepubliseer.
 
Tel: 021 851 5582
 Faks: 086 657 2176

Kerk se orrel

Ons het die afgelope maand twee suksesvolle Klassieke Klanke konserte gehad en wat ons beslis weer volgende jaar sal herhaal. Ons doel met die konserte was om ons lidmate se klassieke talente met almal te deel ter ere van Sy naam. Baie dankie vir almal wat die konsert kom geniet het en vir die ruim donasies ontvang ten bate van die groot orrel-skoonmaak. Die fonds staan tans op R12 940.

Die fondsinsamelingspoging was ‘n sekondêre, dog noodsaaklike, deel van die konsert. Die orrel moet ‘n groot skoonmaak ondergaan – iets wat maar elke 15 jaar gedoen word, maar ons orrel is nog nooit skoongemaak sedert dit 40 jaar gelede geinstalleer is nie. Dit is ‘n groot werk wat ‘n paar weke gaan duur en natuurlik is dit ‘n duur proses – ons het ‘n kwotasie van R60 000 gekry.

Die bestuur van Aanbidding het geoordeel dat hulle graag die geld daarvoor of ten minste ‘n gedeelte daarvan sal probeer insamel. Die fondsinsameling skep ‘n atmosfeer van eienaarskap en samewerking. Dit maak mense ook bewus van waar daar werklik ‘n behoefte is.

Jy kan die saak verder ondersteun deur ‘n kaartjie teen R20 te koop om hierdie pragtige skildery te wen wat deur een van ons talentvolle lidmate geskenk is. Kaartjies kan by ontvangs gekoop word en die gelukkige wenner sal vroeg in 2106 aangekondig word.

MIV stories van hoop

Wanneer ons dink aan stories van hoop en MIV is daar verskeie verhale. Die feit dat antiretrovirale medikasie in Suid-Afrika beskikbaar is, gee vir meer as 2 miljoen mense en hulle families die hoop om relatief gesond te kan bly lewe. Dit beteken ook dat die MIV-oordrag van moeder na kind voorkom kan word en MIV positiewe mense steeds kan droom oor kinders kry.

Kinders, tieners en jongmense wat wel as babas geïnfekteer geraak het, kan met medikasie vandag ook realisties droom oor “eendag as ek groot is”. Een so ‘n jong man het pas sy graad 11 eksamen voltooi en is as prefek in sy skool gekies. As ‘n klein seuntjie wat skoolgaande ouderdom bereik het, is daar besluit om hom terug te hou, omdat sy gesondheid te broos was. Vandag is hy 18 en redelik gesond. Hy droom tans oor graad 11 deurkom, sy leerlinglisensie te skryf, ‘n slimfoon (met data!) en sommer net lekker vakansie hou.

Die MIV-projek poog om met ons Paaseier-projek stigma rondom MIV en Vigs af te breek en sodoende hoop te bring vir elkeen in ons midde wat met MIV lewe.

Met ons betrokkenheid by CABSA, Helderberg Hospice en die Helderbergontwikkelingsentrum poog ons om met werkswinkels, inligting en ondersteuning hoop te bring vir pasiënte en studente.

Maak jou deernis en begrip die jaar sigbaar deur ‘n Vigsstrikkie aan jou kersboom te hang.

16 dae van aktivisme

16 dae van aktivisme teen geweld op vroue en kinders: 25 November – 10 Desember 2015 – en al die dae daarna….
“A staggering one in three women have experienced physical or sexual violence in their lifetime—a pandemic of global proportions. Unlike an illness, however, perpetrators and even entire societies choose to commit violence—and can choose to stop. Violence is not inevitable. It can be prevented. But it’s not as straightforward as eradicating a virus. There is no vaccine, medication or cure. And there is no one single reason for why it happens.

As such, prevention strategies should be holistic, with multiple interventions undertaken in parallel in order to have long-lasting and permanent effects. Many sectors, actors and stakeholders need to be engaged. More evidence is emerging on what interventions work to prevent violence—from community mobilization to change social norms, to comprehensive school interventions targeting staff and pupils, to economic empowerment and income supplements coupled with gender equality training.” http://www.unwomen.org
 
Waar kan jy hulp kry?:
Helderberg Gemeente se Beradingspan: 021 851 5582
Patch (geweld teen kinders): 021 852 6110
Rape Crisis: 083 4849 409
Helderberg Hospitaal: 021 850 4700
Polisie: 10111
Selfmoord Hulplyn: 0800 567 567

Verklaring van Helderberg Gemeente

19 November 2015 - Dieselfdegeslagverhoudinge
“Onthou dit altyd: toe julle Christene geword het, het julle saam met Christus ’n nuwe lewe gekry. Tree asseblief nou op soos mense wat saam en vir die Here leef1.” Dit is die woorde van Paulus in Kol 3:1; asook die woorde waarmee die leraarspan en kerkraad van Helderberg Gemeente hulle vereenselwig. As dissipels en dissipelmakers van die Here Jesus Christus ervaar ons en glo ons: Christus verander ons lewe, ons waardes en bepaal ons fokus.

As dissipels van Jesus Christus verstaan ons dat ons as gemeente juis ook ‘n verantwoordelikheid het om saam met hulle, wat om verskeie redes deur die samelewing eenkant gestoot word, kerk te wees. In ons soeke om saam met homoseksuele mense kerk te wees, het ons ontdek dat daar nog baie saam gesels, gebid en Bybelstudie gedoen moet word. Almal is dit eens dat alle mense, ongeag hul seksuele oriëntasie, gelykwaardig is en met menswaardigheid hanteer moet word. Wanneer dit kom by die erkenning van burgerlike verbintenisse deur die kerk, die bevestiging daarvan in die kerk en die opheffing van die selibaat tov leraars en jeugwerkers is daar uiteenlopende menings. Byna al die partye wat aan die debat deelneem, reken dat daar nie genoegsaam erns gemaak word met die interpretasie van die Woord nie.

Ongelukkig het hierdie debat ook verdeeldheid gebring, wantroue geskep, mense kwaad gemaak en onwelkom laat voel. Sommige mense het al, en ander oorweeg dit selfs om die gemeente te verlaat, omdat hulle van mening is dat daar nie genoegsaam erns gemaak word met God en Sy Woord in die Helderberg Gemeente en/of die NG Kerk nie.

Die kerkraad, asook die leraarspan wat natuurlik deel van die kerkraad is,:>>

Lees verder: Verklaring van Helderberg Gemeente

Dankbaarheid in ‘n tyd van verskille

Die afgelope tyd was vir baie ‘n moeilike tyd – die lede van die huisgesin van God is net nie lekker vir mekaar nie. Waar daar rustigheid en vrede was, is daar nou onsekerheid, wantroue en verdeeldheid. Mense word gedwing om standpunt in te neem – is jy nou “vir” of “teen” die NG Kerk se standpunt. Sommige wonder selfs of hulle nog deel van die huisgesin kan bly; of hulle nog hulle offergawes, tyd en bronne beskikbaar kan stel.

Ek is dankbaar om in dié tyd te kan wéét ek is deel van ‘n gemeente met wie God ‘n pad loop. Ons word deur God geroep, geseën, toegerus en gestuur. Ek is dankbaar om deel van ‘n gemeente te wees wat erns maak met God, sy Woord en met mense. Ons leef met ‘n passie vir God en ‘n hart vir mense!! – dit is ons identiteit, dit is wie ons is. Ek is ook dankbaar vir geestelike leiers in die gemeente wat erns maak met geloofsonderskeiding en met die eenheid van die gemeente.

Ek is ook dankbaar om deel te wees van ‘n gemeente wat ‘n duidelike roeping het: Ons is dissipels en dissipelmakers van die Here Jesus Christus.

Ons nooi jou om juis binne hierdie uitdagende omstandighede volgende Sondag, 22 November 2015, saam met ons die gemeente dankbaarheidsfees met ‘n nagmaal te vier.

Bladsy 1 van 42

Na Bo