Ons is vrygemaak om God te aanbid en te dien, tekens van sy Koninkryk op te rig en sover ons gaan en waar ons ook al is ’n verskil te maak. Soms is daar dempers wat ons verhoed om voluit te gaan – één van daardie dempers is tans ons finansies. Na 4 maande staan ons met ʼn kontantvloei tekort van R527 775-46. Natuurlik het ons ‘n verantwoordelikheid om na ons uitgawes te kyk en dit doen die kerkraad verseker; terselfdertyd moet ons in alle opregtheid die vraag afvra: Is dit enigsins onrealisties om van ‘n gemeente met ‘n lidmaat tal van 4 942 belydende lidmate en 1 962 dooplidmate te verwag om R692 640 deur dankoffer en bankkollektes te gee – R140.20 per maand per lidmaat?

Dit is verseker nie onrealisties nie; veral nie in vergelyking met dit waarmee ons geseën word nie. Kom ons gee; ons is vry om te mag gee. Ons is mos die eN-Gee Kerk, omdat ons so baie ontvang. Die enigste manier waarop ons as gemeente tans op ons uitgawes kan bespaar is om twee leraarsposte te verminder; ons het reeds besluit om nie die twee leraarsposte wat weens aftrede vakant gaan raak, te vul nie, maar dit gaan beslis ‘n negatiewe effek op ons bedieningspraktyk hê. So, ons smeek by jou, ter wille van die liefde van Christus en ons roeping as Helderberg Gemeente: Kyk asseblief biddend na jou finansiële commitment en gee met ‘n blymoedige hart dit wat die Here van jou vra.

Top