‘n Aantal vrywilligers van die Uyvula Leesprojek het verlede jaar begin om vir sekere laerskoolkinders wat uit probleemhuise kom, op ‘n een-tot-een basis stories te lees.

Só het my verhouding met C (‘n seuntjie van nege) begin. Hy kom uit ‘n agtergrond van verslaafde ouers en is, nadat hy van hul weggeneem is, van een gesin na die ander gestuur – nêrens waar hy onvoorwaardelike liefde, aanvaarding, respek, vertroue en net die vreugde van kindwees kon ervaar nie.

Ek het C leer ken waar hy met gebalde vuiste en woede op sy gesiggie saam met my gekom het vir sy eerste storielees-sessie. Oor ‘n tydperk van minder as ‘n jaar het C verander van belhamel in die klas – wat altyd die verkeerde ding gedoen het – na ‘n gelukkige, vriendelike en gehoorsame seun wat dikwels soos ‘n “selfaangestelde prefek” die juffrou probeer help met orde in die klas.

Hierdie emosioneel getraumatiseerde kinders vra net ongeveer 20 minute per week vol liefde en storielees-pret. Liefde wat die kind laat besef –“ek is spesiaal; iemand gee om; iemand vertrou my; iemand is trots op my”, en dis genoeg om ‘n kind se lewe in ‘n ander koers te stuur!

Skakel asseblief vir Amanda de Villiers as jy graag betrokke wil raak om met liefde en lees ‘n verskil in ‘n ontwrigte kind se lewe te maak.

Estelle Louw, ‘n Uyavula vrywilliger