10-jaar feesviering
Van ‘n droom in 2009 tot ‘n florerende sentrum in 2019…

Getuienis:
As dit nie was vir die dames van die beradingsentrum nie, sou ons as individue en gesin nie gegroei het nie. Hulle het deel geword van ons pad na herstel. Hulle omgee, raad en belangstelling het ons gehelp om sterker te wees. Ons as gesin wil baie dankie sê vir die Beradingsentrum en al hulle mense, julle help so baie mense uit liefde uit!

In 2009 het die droom van ‘n Berading-sentrum, waar mense kon aanklop vir hulp met hul probleme, sterker in mense se harte gegroei.

Opleiding:
Daar is in 2009 besluit om te begin met die beplanning om mense met ‘n hart en oor vir ander, op te lei. Die eerste Basiese Kursus in Christelike Berading is in Januarie 2010 aangebied en sedertdien word daar elke twee jaar ‘n kursus aangebied. Professionele persone word genader om te help met die kursus. Vanjaar se kursus is saamgestel en word aangebied deur dr Chris Malan en is baie leersaam.>>

Beradingsdienste:
Die Beradingsentrum maak sedert 2009 gebruik van vrywillige pastorale hulpwerkers en ander professionele mense in die gemeenskap om hulp te bied aan mense in nood.

Ons gevallelading het gegroei van ‘n gemiddelde 20 aanmeldings die eerste 5 jaar na ‘n stewige 60+ aanmeldings sedert 2016.

Sedert 2017 het die Beradingsentrum ook die diens van ‘n maatskaplike werker gekry om verantwoordelikheid te aanvaar vir daaglikse operasionele bestuur. Haar insette is baie waardevol en op hierdie manier word die Beradingsentrum op 'n professionele en etiese verantwoordelike vlak bestuur.

Die Beradingsentrum het ook in Oktober 2018 deel geraak van Helderberg Uitreik.

Ons kyk met groot dankbaarheid terug na Helderberg Gemeente wat ons al byna 10 jaar die geleentheid gegee het om ons passie vir die Here en mense in die gemeenskap uit te leef en ons sien uit na die toekoms van die Helderberg Beradingsentrum.

Aan Hom alle eer - wat ‘n voorreg om in Sy voetspore te loop.

Gaan loer gerus op ons webtuiste vir meer oor ons, asook ons fondsinsamelingsinisiatiewe.

Kliek hier om nog meer te lees van die Beradingsentrum.

Projekleier: Doreen Hofmeyr