“Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper!” (Psalm 95:6). Dit is die kern van die erediens, van ons lewe – dit laat ons blom.

Eksodus 12 (eintlik die hele Eksodus) vertel dat die kinders van die Here moes ontdek dat hulle eredienste nie blote rituele is nie, maar deel van hulle lewensverhaal is. Hulle persoonlike lewensverhaal is onherroeplik verander deur die verhaal dat God hulle uit genade bevry het (12:11-13, 17, 26; 13:14-16). Oor hulle lewe is daar geskryf: Die Here se eiendom! Wanneer ons eredienste, Christelike feesdae, nagmaal, doop, jeugaksie en basaar hou, is dit nie omdat dit ’n plig is nie, maar omdat ons bevry is! Ons doen dit nie omdat dit maar nou een maal so is dat dit ’n tradisie van ons Christelike ouerhuis of deel van ons kultuur is nie, maar omdat ons daartoe vrygemaak is. Ons ‘storie’ maak ons dankbaar en feesgierig! Ons storie het ons identiteit en bestemming onherroeplik verander. Ons is saam met ’n klomp ander mense deel van God se bevrydes. Ons is vrygemaak om te blom; om heel te wees; om ‘n lewe van oorvloed te lei.

Wat ‘n voorreg om vandag saam met jou tydens die erediens ons vryheid te vier.

Ons is bevry om te aanbid!