Dankie vir almal wat positief gereageer het op ons versoek van verlede week; ook vir die wat met kritiek gereageer het. Dit is die Here wat met ons op pad is en dit is Hy wat ons as instrumente gebruik om tekens van sy Koninkryk op te rig.

Sommer oor na te dink: Volgens ons lidmaatskap databasis is daar 2 799 huishoudings waarvan 482 maandeliks ‘n bydrae dmv dankofferkoevertjies, elektroniese oorbetaling en debietorders gee – dit is 17,22 % van die huishoudings. Hulle gee gemiddeld R1 150 per maand. Dink net wat kan gebeur as ons daardie 17,22% kan opskuif na 25% of selfs 30%. Gaan jy een van hulle wees?

Baie dankie vir elkeen van julle wat reeds elke maand 'n bydrae maak.

Top