'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Hoop: Meer as net biltong en ‘n bietjie wyn. Ons almal hoop. Mense wat niks het nie, hoop. Diegene wat min het, hoop. Hulle wat ook baie het, hoop. Ons almal hoop.

Ons teks is 1 Petr 3:15-16 waarin Petrus sê: “Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe”. Hoop word gebore uit ‘n heilige eerbied vir die Here Jesus Christus. Hoop word veel meer deel van ons as wat ons met hoop leef. Hoop is ‘n geskenk van God. My hoop in die tyd is om Christus Jesus, my Here te ken, te herontdek, en die krag van sy opstanding te beleef!

Kom hoop saam met ons hierdie Sondag, die dienste is op die webblad beskikbaar. Daar is ook meditatiewe dienste en vir die tieners en juniors.

Deurkollekte gaan vir Internasionale Studentebediening.

Top