Ons teksgedeelte vir Sondag 21 Junie is Psalm 47 en die tema “God is Koning en ons sy koningskinders.” Mense ontstel hulle baie oor politieke leiers se optrede, veral in hierdie krisistyd. Ons weet egter dat aardse konings en koninkryke kom en gaan. Ons kan nie op hulle vertrou nie. Die skrywers van Psalm 47 het amper nie genoeg woorde om God as Koning se lof te besing nie. Ons word opgeroep om vir God as die enigste ware Koning van die hemel en die aarde te erken. Elkeen staan nederig voor Hom. Dit is ons wens dat meer en meer mense vir Hom as Koning sal eer. Ons wil graag as koningskinders leef. Ons wil elke dag bid: “Laat U koninkryk kom” en daarmee saam ook “laat my eie koninkryk gaan”. Ons wil ons beywer vir sy koninkryk en sy wil.

Ons dienste word uitgesaai op die webblad (voorblad) en op YouTube. Ons sit ook skakels op Facebook en Whatsapp.

Deurkollekte gaan vir Dankoffers.

Top