Die Psalms kan eintlik heel basies beskryf word as óf ‘n loflied óf ‘n klaaglied. Lofprysing en smeekbede is die twee pole wat die aard van alle gesprekke met God bepaal. God stel nie net belang in vroom en dapper mense nie, maar ook in opstandige mense wat eerlik en opreg hul nood, sonde, ellende en ongemak voor God bely. Die probleem vandag is juis dat ons nie met ons ongemak voor die Here kom staan nie, maar eerder net kom vra, soms baie voorskriftelik kom vra.

Sondag dans ons op ’n Klaagpsalm – Psalm 130 – met die tema: Eerlik met God in tye van ongemak.

Ons dienste word uitgesaai op die webblad (voorblad) en op YouTube. Ons sit ook skakels op Facebook en Whatsapp.

Deurkollekte gaan vir kinderhuise.

Top