'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Back to Basics: Dit is die naam van ons reeks wat Sondag begin. Die pandemie het ons almal ontwrig en met onsekerheid gelaat oor ‘n klomp sake. Dit dwing ons om weer na te dink oor die kern van ons geloof en waaroor die lewe eintlik gaan. In die tyd wil ons stilstaan by ‘n paar basiese geloofs- en lewenspraktyke soos: Bekering, Lewe en dood, Wanneer my fondse opdroog, Geweld, Christus as ons enigste Verlosser en die hantering van die Bybel.

Huiskerk – Sondag 26 Julie
Bekering – ‘n nimmereindigende proses. Jesus se intreepreek volgens Markus is kort en kragtig: “Die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie” (Mark 1:15). Bekering beteken letterlik en figuurlik om agter Jesus aan te loop. Dit beteken om sy manier van lewe te aanvaar, myne te maak. By Hom is alles anders! Ek begin met sy oë kyk na alles en almal. Hierdie ou mens van my, die ego van my laat hom nie sommer dooddruk nie; hy sterf nie net met ‘n religieuse ervaring nie; of op ‘n dag en datum toe ek tot bekering gekom het nie. Nee, bekering is ‘n heerlike nimmereindigende proses saam met God, mense en die wêreld. Deurkollekte gaan vir Harmony.

Top