Die tema vir Sondag 11 Oktober se eredienste is “Wat is my beeld van God?” en die Skrifgedeeltes Eksodus 34:6-7 en Hosea 11:8-9. Almal van ons het ‘n sekere beeld van God. Dit kan gebeur dat ons net een beeld of een eienskap van God beklemtoon soos bv God se heiligheid of God se liefde. Dit kan ook gebeur dat ons ons eie God probeer skep wat by ons persoonlikheid pas.

Eksodus 34 en Hosea 11 getuig oor verskillende eienskappe van God. God is anders as die mens en dit is moeilik om Hom in een beeld of een eienskap vas te vang. Ons is bevoorreg om die veelkantigheid van God in sy Woord en saam met medegelowiges te leer ken.

God het Homself ook bekend kom maak deur sy Seun Jesus Christus (Johannes 1:18). Het jy ‘n behoefte om meer van God te ontdek?

Onthou die dienste word steeds uitgesaai op ons webblad en YouTube-kanaal. Sondag se deurkollekte gaan vir Musica Dei.

Top