'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Dink aan ‘n oomblik toe jy God as “regtig” ervaar het … Al weet ek God is “regtig”, is daar tog tye wanneer dit meer as “weet” word. Wanneer my hart warm klop of die hoendervleis op my arms uitslaan. Met party van ons gebeur dit meer gereeld as met ander. Die ervaring van die lewende God bly egter spesiaal.

So was dit ook vir die twee volgelinge van Jesus op pad terug na hulle huis in Emmaus. Hulle het teleurgesteld geglo dat Jesus dood en begrawe is. Toe verskyn die opgestane Jesus aan hulle. Eers herken hulle Hom nie, maar toe hulle besef wie dit was, is hulle treffende woorde: “Hoe warm het ons harte nie geklop nie!”

Dit is waaroor ons saam met Danie Möller Sondag in die kerk gesels. Sien jou daar.

Die deurkollekte gaan vir die Instandhoudingfonds.

Top