'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Ons as gelowiges is bevoorreg dat die Here op verskillende maniere met ons praat, maar veral deur sy Woord. Ons glo dat die Bybel nie net ‘n boek vir informasie is nie, maar lei tot transformasie – die Bybel verander mense se lewens.

In Hand 8:26-40 lees ons die treffende verhaal van Filippus en die hofdienaar van Ethiopië. Die hofdienaar lees uit Jes 53 en Filippus help hom om by Jesus uit te kom. Die Bybel het sy totale lewe verander. Jesus Christus is die kern van die Bybel. Soms gebeur dit dat ons die Bybel gebruik as ‘n “stok om ander mee te slaan” en nie as ‘n “weg om na Jesus te gaan.”

Leer jy vir Jesus beter ken in sy Woord? Is jy bereid om sy Woord met ander te deel? Is jy bereid om sy Woord te leef? Daar is baie mense in die wêreld wat nie meer die Bybel lees nie. Hulle “lees” net ons lewens.

Danie O’Kennedy hou Sondag se dienste. Die deurkollekte gaan vir die Rampprojek.

Top