Projekleier:  Sus van Niekerk

Koördineerder:  Minette Krog

Deeltydse werkers:  Fiela Opperman en Antoinette Erasmus

Statistieke bewys dat meer as 80% van persone wat Jesus as hul persoonlike Verlosser aanneem, dit doen tussen die ouderdom van 4 en 14 jaar!

Die visie van die Kinderevangelisasieprojek is dat soveel as moontlik kinders tussen die ouderdomme van 2 en 14 jaar met die Evangelie bereik moet word, en begelei moet word om as dissipels van Jesus te groei.

Opleidingskursusse en werkswinkels word gereeld aangebied waar persone met ‘n passie vir kinders toegerus kan word met praktiese en kreatiewe idees oor hoe om die Evangelie op ‘n kind se vlak te kan verduidelik, Bybelverhale so te vertel dat dit op kinders se lewens van toepassing is, en kinders met sang, speletjies en ander kreatiewe maniere meer van God te leer.

Goeie Nuus Klubs word weekliks in ‘n groot aantal skole, kleuterskole, woonbuurte en op plase deur vrywiliigers gehou. Jaarliks word daar ook kampe en vakansieklubs vir die kinders gehou.

Kontak ons gerus as jy prakties by die projek wil betrokke wil raak, meer inligting wil ontvang, of een van ons gebedsondersteuners wil word.

Top