Beste lidmaat en belangstellende,
Ek wil graag met jou meer deel oor die Gasvryheidsbediening en wat dit behels. Een van die kernwaardes van Helderberg Gemeente is gasvryheid en ek is oortuig dat dit ‘n belangrike aspek is vir die bevordering van gesonde, liefdevolle en ondersteunende verhoudinge binne die Helderberg gemeenskap.

Wat is die doel van die Gasvryheidsbediening?
Om ‘n kultuur van gasvryheid as waarde en bediening binne Helderberg Gemeente te vestig en te bevorder sodat ons mekaar met vrymoedigheid kan help om dissipels en dissipelmakers van ons Here Jesus Christus te wees. Walter Breuggemann som dit so mooi op in die volgende aanhaling:

“Hospitality is the insistence that life must be kept open to those unlike us, not only for their

sake, but for ours as well... In a Biblical understanding of life, the neighbour is not extra,

marginal or elective. The neighbour is definitional to social reality. The neighbour is

indispensable for health, not only to care for but as a giver of gifts which we cannot generate

ourselves.”

Waaruit bestaan die Gasvryheidsbediening?
Gasvryheid is ‘n bediening wat bestaan uit ‘n oorhoofse koördineerder en vyf aspekte wat hieronder in ‘n diagram voorgestel word: Met elkeen van hierdie onderafdelings, poog ons om die volgende kultuur te vestig:

  1. Om vreemdes, diegene in nood, eenkant-mense raak te sien, kontak te maak, in te nooi en deel te maak van die Helderberg gemeenskap;
  2. Om met toewyding en geduld dinge oor ‘n lang tyd saam met ander mense te doen sodat verhoudings oor tyd gevestig kan word en hulle tuis kan kom en voel;
  3. Om met ’n gesindheid van vriendelikheid en warmte ‘n omgewing te help skep waar ander gemaklik en ontspanne kan voel.

Wie is die bedieningspan?
‘n Kort opsomming van elke onderafdeling word vervolgens verskaf, asook die kontakpersoon per afdeling:

Gasvryheidkoördineerder:
As die koördineerder van Gasvryheid, is dit my taak om geloofsonderskeidend te dink oor die bediening, strategiese denkleierskap te verskaf en die verskillende aspekte van die bediening te bestuur. Die gemeentekamp word ook in samewerking met Hannes Theron georganiseer. Hermi de Kock is die gasvryheidkoördineerder, kontak my gerus.

Geleenthede:
Geleenthede soos belangrike dae in die kerkjaar, die gemeentebraai en saam kuier funksies word hierby ingesluit. Die geleenthede word gereёl met die doel om die gemeente op ‘n gesellige wyse te kan laat saamkuier. Die kontakpersoon is Hermi de Kock.

Nuwe lidmate:
Die verwelkoming van nuwe lidmate in die gemeente en die bekendstelling van die strukture van die gemeente vind plaas by die Nuwe Lidmate byeenkomste. Indien jy belangstel om ‘n lidmaat te word, kontak gerus vir Lanois Coetzee.

Spyseniering:
Spyseniering is ‘n belangrike aspek van gasvryheid en die spyseniers wat dit behartig is Helena Gerber en Esmerelda Beetge. Odette Stemmet kan gekontak word vir spysenieringsnavrae- en besprekings. 

Fasiliteite en bemarking:
Die bestuur van fasiliteite en die bemarking daarvan sluit aan by die daarstelling van ‘n kultuur van gasvryheid. Dit is belangrik dat die fasiliteite die gasvryheidskultuur aanmoedig en versterk. Fasiliteite word behartig deur Odette Stemmet, kliek hier om meer te lees oor ons fasiliteite.

Tent as kuierplek:
Die inrigting en ontwikkeling van die Tent (‘n lokaal binne die gemeente-kompleks) as kuierplek vir almal word deur Hermi de Kock bestuur. 

Ek wil jou graag uitdaag om saam met ons aan ‘n kultuur van gasvryheid te werk. As jy belangstel om betrokke te raak by enige van die bogenoemde fasette, of kreatiewe idees rondom gasvryheid het, kontak my asseblief. Ek gesels graag saam met jou .

Gasvryheidsgroete

Hermi de Kock (koördineerder)

Top