Projekleier: Adéle Botha
Koördineerder: Amanda de Villiers 

Die Uyavula Lees-en Skryfprojek wil graag Jesus se liefde deur stories en boeke na kinders bring. Die projek bedien kleuters tot 13-jarige kinders in Macassar, Chris Nissen Park en Onverwacht deur middel van leesklubs en voorleesgeleenthede in Grondslagfase-klasse of individuele kinders. Tydens 2019 het 119 vrywilligers ongeveer 2 093 kinders bereik in vyf skole, 52 klasse en vier leesklubs.

Malinda Kruger, hoof van Altena Primêre Skool, som Uyavula se inset so op: “To all the classes the visits were the highlight of the week. Readers put great effort into the choice of books, questions they asked and discussions about the stories afterwards. A love for reading, stories and books were created. The learners started behaving better and some were even removed from the list of learners with behavior barriers. We cannot imagine teaching and learning anymore without the support of Uyavula readers. May they forever be part of the Altena family.”

Keer op keer staan ons in verwondering oor die wyse waarop iets so maklik, eenvoudig en boonop “lekker” gebruik word om ‘n betekenisvolle verskil te maak op soveel vlakke en in vele harte.

Gedurende 2020/21 wil ons graag:
1. Die lokaal by Altena Primêre Skool (Onverwacht) inrig en gebruik vir leessessies.
2. Die opvoeders ondersteun.
3. Genoeg vrywilligers hê om in die behoefte te voorsien
4. Een tot een lesers vir die skole waarby Uyavula betrokke is te voorsien.
5. Boeke aankoop en insamel vir voorlees en klasbiblioteke.