Projekleier: Anton van Geest 
Vir meer oor die projek, sien ook hul eie webblad:  www.empowerment-project.org

Die Hemel-op-aarde projek fokus spesifiek op die skep van nuwe gemeenskappe

Nuwe gemeenskappe beteken dan ook volhoubare gemeenskappe waar ons begin om die mense te leer wat dit beteken om volhoubaar te leef. Ons begin by die skool en spesifiek met kleiner kinders (3-13 jaar) en hier help ons kinders met geletterdheid en syfervaardigheid. Deur die 2 aspekte in die skool aan te spreek bou ons die waardigheid en vertroue van die kinders. 

Ons doen ook vanaf 2014 'n kursus vir die voorskoolse kinders om hulle te help om skoolgereed te word. Al ons werk vind plaas gedurende skooltyd wat verseker dat ons binne die dissipline van die skoolsisteem by al die kinders kan uitkom en hulle help. Ons model wat ons vestig werk voorts met 'n maksimum van 12 kinders in 'n klas om persoonlike betrokkenheid te verseker by elke kind.

Volhoubaarheid as vak wat in November 2013 afskop en as 'n loodsprojek gaan dien binne die kurrikulum van lewensvaardighede gee ons 'n geleentheid om kinders te leer van die waardes van waar ons rentmeesters moet wees, maar ook ons omgang met die ekologie, sosiale verhoudinge en ekonomie. Dis om te leer om nie besluite op grond van enige van die genoemde areas in afsondering te neem wat ons graag kinders wil leer en so 'n kultuur vestig waar ons mense nuwe waarde-oordele fel en besluite neem. 

Dit word 'n baie praktiese leerarea met kinders wat tuine gaan maak, leer van hernubare energieë, hoe om herwinning te doen, die wonder en belangrikheid van water, maar ook wat dit beteken om te werk, te spaar, te spandeer maar ook te kan gee.

Ons besef dat ons opdrag is om mense (tempels) te herbou/bou en so geleenthede gee om deur die opvoedkundige stelsel kinders en later mense te posisioneer vir 'n nuwe toekoms met hoop.

Ons leer nie net die kinders 'n klomp vermoëns nie, maar bring dit juis met liefde en omgee omdat dit die konteks is waarbinne kinders Jesus sal sien en ons glo hulle Hom dan met vrymoedigheid kan volg. 

Ons eerste projek word in samewerking met die Sir Lowry's Pass laerskool gedoen en hier werk ons nou al 4 jaar saam met die skool om kinders te help. Die geletterdheid en syfervaardigheid het sedert 2011 verbeter vanaf 7 en 11 persent na 57 en 46 persent.

Mense en instansies wat finansieel betrokke wil raak kan dit doen deur so min as R77 per maand per kind te borg vir een van die modules wat ons aanbied by die skool of in veelvoude van die bedrag meer kinders/modules te borg.

Ons nooi ook mense met 'n passie om volhoubare gemeenskappe te vestig om met ons te skakel om moontlik op die projekspan te dien. 

 

Top