Daar is geen eredienste by die kerk nie (lockdown), maar die dienste word vooraf opgeneem en is op die voorblad van die webblad beskikbaar en op YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=NG+Helderberg

Ons bedien die gemeente met verskillende eredienste om persone met verskillende aanbiddingstyle welkom te laat voel.

Dieselfde tema word by alle dienste hanteer en dit word deur verskillende leraars waargeneem. Daar sal slegs by uitsondering hiervan afgewyk word. Die leraars word ook so ingedeel dat almal by die verskillende dienste preek.

Klassieke diens
Die klassieke elemente van gereformeerde eredienste, sang uit die liedboek en gereelde deelname van die kantory is kenmerke van hierdie erediens. Die diens duur vir ‘n uur lank in die kerkruim. (Sien eredienstye)

Helderberg Village erediens
Die leraar van die klassieke diens doen om 10:00 ‘n diens by Helderberg Village. Dieselfde preek word gelewer met sang uit die liedboek.

Informele diens
'n Erediens met 'n informele karakter, waar die sang begelei word deur 'n orkes met kitare en tromme en gereelde getuienisgeleenthede. Die diens duur vir ongeveer ‘n uur en ‘n kwart in die kerkruim. (Sien eredienstye)

Meditatiewe diens
Twee eredienste gerig op mense met 'n mistieke spiritualiteit – mense wat God in stilte en eenvoud soek. Nagmaal word by elke diens bedien. Die dienste word gehou in die Kapel. Die eerste een het 'n leraar wat die diens lei en die twee een is 'n Stildiens. (Sien eredienstye)

Pienkvoete (peuters 1 – 3 jaar) in Korinthe:
Die Pienkvoete lokaal is klankdig en kindervriendelik ingerig waar 1 – 3 jariges heerlik kan speel terwyl die ouers die diens op ‘n groot skerm kan volg. Daar is speelgoed, legkaarte, storieboekies en vele meer om kinders mee besig te hou. (Sien eredienstye)

Peuter- en kleuterkerk in Efese en Patmos:
Ons kleuters, 3 – 4 jaar en 5 – 6 jariges, word in aparte klassies bedien met God se Woord, hulle sing en doen aktiwiteite wat aansluit by die Bybelles. Daar word ook genoeg tyd ingeruim vir speel en 'n sappie te drink in die speelpark. (Sien eredienstye)

Kiddiekerk (graad 1 - 3) in Joppe:
Die Kiddiediens word in die Joppe gelei deur ons jeugwerker, Lizl Botha. Die kinders verdeel ná die diens in kleingroepe en gaan dan na verskillende lokale waar hulle op 'n meer persoonlike vlak gefasiliteer word deur groepleiers. (Sien eredienstye)

Tekkiekerk (graad 4 - 6) in Jeugsentrum:
Die Tekkiekerk word in die Jeugsentrum gelei deur verskillende aanbieders onder leiding van Paul Barnard. Die kinders verdeel ná die diens in kleingroepe en gaan dan na verskillende lokale waar hulle op 'n meer persoonlike vlak gefasiliteer word deur groepleiers. (Sien eredienstye)

Tienerkerk (graad 7 – 12)
Ons Tienerkerk word saans om 18:00 gelei deur ons leraar Paul Barnard. Die jongmense verdeel om 19:00 tot 20:00 in dissipelskapgroepe wat deur ‘n graadfasiliteerder en groepleiers gefasiliteer word. Die jongmense is ook welkom om vanaf 17:30 in die Tent saam te kuier. 

Aanddiens
In die aande is daar ‘n erediens in die Kapel. Dit is ‘n herhaling van die informele diens se preek met ‘n intieme, warm en gemaklike karakter wat geskep word in die kleiner ruimte van die Kapel. Die diens is van 19:00 – 20:00. (Sien eredienstye)
Top