Bankbesonderhede
 
Bank:  ABSA Bank, Somerset-Wes
Rek naam:  NGK Helderberg
Tipe rek:  Tjek rek
Rek nr:  2900 590094
Takkode:  632 005
Verwysing:  Naam, dankoffer of projek

Kliek hier vir die skenkingsvorm

Kliek hier vir die debietordervorm

Navrae: Antoinette du Toit

Top