Woensdag 26 Februarie in die Kapel, elke halfuur 'n diens tussen 18:00-20:00
Aswoensdag is die begin van die veertig dae Lydenstyd. Lydenstyd is ‘n tyd van selfondersoek, gebed, skuldbelydenis, vas en ook diens aan ander. Deur dit alles berei ons ons voor vir Paasfees – die hoogtepunt van die kerklike jaar.

Die gebruik met Aswoensdag is dat die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag verbrand word, met olyfolie gemeng word en dan in die vorm van ‘n kruis op die voorkop van lidmate gevorm word met die woorde “mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer”. As is egter nie net ‘n teken van ons verganklikheid nie, maar ook van boetedoening (vgl die gebruik om as op die kop te strooi as teken van berou). Daarom is die Aswoensdag ‘n geleentheid vir boetedoening en verootmoediging met die oog op die lydenstyd wat voorlê. Soms het mense hul sondes op papiertjies geskryf en dit saam met die palmtakke verbrand.

Die Aswoensdagdiens bestaan uit baie stilte, voorlesings en ruim tyd vir refleksie, met rustige sang/musiek. Almal is welkom om Lydenstyd vanjaar so met stilte en skuldbelydenis te begin.

Top