Het jy wit olifante?
Ons is op soek na enige wit olifante in jou huis vir die Lentemakietie ook enige boeke, DVD’s, musiek, legkaarte en dies meer. Merk dit asseblief duidelik vir die makietie en gee dit af by Ontvangs.
Navrae Corneille 

Soek ʼn boek?
Ons beplan ‘n lekker boekverkoping tydens die Lentemakietie, maar dan het ons boeke nodig. Lekker baie boeke! En dis waar jy kan help. Gaan staan voor jou boekrak en haal alle boeke uit wat jy nie weer gaan lees nie en bring dit asseblief kerkkantoor toe. Ons soek lekker leesboeke wat ander ook sal wil lees, dalk ‘n kookboek of tuinboek wat nie meer gebruik word nie, letterlik enige boek op jou rak of koffietafel wat jyself nie sou omgee om aan te skaf nie.

Kortom; Enige boek wat nog in ‘n goeie toestand is, Afrikaans of Engels. Alle fondse van die Boekeparadys is ten bate van die kerkkas

Kontak Annette Gerber by 082 545 7718

Eksodus 33
Ons besef dat ons nie sonder God in ’n deurmekaar wêreld kan leef nie. Ná die goue kalf episode (Eks 32) is God kwaad vir sy ongehoorsame volk en sommer lus om hulle uit te wis (vv 3, 5). Hy is nie lus om self saam met hulle verder te trek nie – Hy is net bereid om sy engel vooruit te stuur (33:1-2). Gelukkig het die volk berou oor hulle sonde en Moses begelei hulle om na die wil van die Here te vra (vv 9-11).

Moses pleit by die Here dat Hy nie die volk alleen moet los nie. Hulle wil nie sonder Hom verder trek nie (vv 14-17). Moses vra verder dat hy God se magtige heerlikheid mag sien (v 18). Gelukkig is God bereid om sy genade en liefde te wys. Geen mens kan God van aangesig tot aangesig sien nie, maar Moses beleef iets van God se heerlikheid, Hy sien Hom van agter af (vv 19-22). Die God wat ons aanbid is dieselfde God wat Moses aanbid het. Hy is bereid om by ons te wees. Hy is bereid om voor te loop sodat ons Hom “van agter” kan sien. Hy sal ons nie verlaat nie, al voel Hy soms kwaad en teleurgesteld oor ons ongehoorsaamheid.

Ons somer eredienstye begin op Sondag 1 September:
- Meditatiewe dienste om 8:00 en 9:30
- Klassieke diens om 8:00
- Informeel en jeugaksies om 9:30

“Rampgebeure roep die kerk op tot naasteliefde, noodverligting, onmiddellike versorging en dan ook nasorg of herstel. Die kerk se betrokkenheid by rampondersteuning moet in die teken van diensbaarheid, barmhartigheid, gasvryheid en geregtigheid staan.” Só beskryf die Diaconia-diensgroep van die Wes-Kaapse sinode hul siening oor die rol van gemeentes ten tye van rampgebeure in hul publikasie “Spirale van hoop”.

Helderberg Uitreik Ramponder-steuningprojek maak dit vir Helderberg Gemeente makliker om betrokke te raak by noodlenigingsaksies wanneer rampe gemeenskappe in die Helderberg-kom, en onder spesiale omstandighede ook elders, raak.

In die afgelope jaar:
Te danke aan mildelike bydraes uit die gemeente kon die projek in die afgelope jaar verskeie gemeenskappe bystaan. In Oktober 2018 het die Rampondersteuningprojek in samewerking met die diensgroep Diaconia en die interkerklike rampondersteuningsgroep RESPOND ’n omgee-uitreik na Khayelitsha gereël nadat ’n brand groot verwoesting gesaai het.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Rampondersteuningprojek

Dalk soek jy ‘n plek om betrokke te raak en jou tyd vir die Here te gee. Daar is plek vir jou by enige van die eredienste met die volgende behoeftes:
- Verwelkoming by die kerkdeure
- Opneem van kollekte
- Bediening van nagmaal een keer ‘n kwartaal

Kom word deel van die Aanbiddingspan. Vir meer inligting kontak gerus vir Annette Botha 

Top