Donderdag is Bybelstudietyd! Jippeee! Hierdie Donderdag is ons besig met ‘n baie interessante gedeelte Markus 10:1-31 – Studie 20 wat ons van die volgende waarheid bewus maak: Dat God sy genadige liefde uitstort oor mense wat besef dat hulle niks besit nie behalwe hul sonde, is ‘n wonder. ‘n Nog groter wonder is dat Hy sy oorvloedige lewe ook uitstort oor mense wat nog dink dat hulle oorvloedige besittings die lewe is. Die vrae en aantekeninge van Studie 20 is beskikbaar, kliek hier.

Die skakel na Donderdag se byeenkoms is: https://us04web.zoom.us/j/78252660739?pwd=RW11WUUxRjNUR1B4cVJkQ2Q5aWdiUT09 (Meeting ID: 782 5266 0739 - Passcode: W7ycxq)

Nagmaal op 19 Julie
Ons op Sondag 19 Julie ‘n buitelug nagmaal in die groot parkeerarea, langs die Kapel, hou en nooi die héle gemeente uit na die Nagmaalsdiens met ‘n verskil. Julle gaan in jul motors met nagmaal bedien word en so die geleentheid kry om weer saam ‘n simboliese element van kerkwees te beleef.
Hoe gaan dit werk? Lees meer vir die prosedure en kaart.>>

Lees verder: Jy word uitgenooi na ons Nagmaal met 'n verskil

Helderberg Uitreik is welbekend met Andre en Anna-Marie Thiart wat werk onder die Makwe mense groep in Quionga, Noord-Oos Mosambiek. Dit is met groot opgewondenheid om aan te kondig dat hulle projek wat bekend staan as “Makwe Missie” nou amptelik ‘n projek by Helderberg Uitreik geregistreer is.

Die Makwe Missie se bediening word uitgevoer deur vriendskap, onderrig en diens aan die gemeenskap. Hierdie vriendskap bediening laat die Andre en Anna-Marie toe om by verskillende aktiwiteite in die gemeenskap betrokke te raak en hierdie verhoudings skep geleenthede om te getuig oor die Here se genade en redding.

Ons weet dat fisiese grense nie die uitbreiding van die Koninkryk van die Drie-Enige God terughou nie en hierdie is nog ‘n goeie voorbeeld daarvan. Die projekleier van Makwe Missie, Nick Olivier, saam met sy gesin, Wilma en Christo, is nou lidmate van Helderberg Gemeente al bly hulle nog in Pretoria.

Bydraes na hierdie projek kan gemaak word na die Helderberg Uitreik bankrekening (Helderberg Uitreik, ABSA Helderberg, Rek nr 9114 483 080, Takkode 632005) met die verwysing “Makwe”.

Vir meer inligting besoek gerus die Makwe Missie webtuiste by https://www.mission4x4.co.za/MakweMission. Op die foto is links Wilma en Nick Olivier met Andre en Anna-Marie Thiart.
Nick Olivier

Die gemeente droom reeds etlike jare daaroor, om die liturgiese ruimte te herskep tot een wat meer doelmatig aangewend kan word tydens eredienste en ander funksies wat in die kerkruim aangebied word. Oor die afgelope jare is daar reeds verskeie ondersoeke ingestel, heelwat gesprekke is gevoer en voorstelle is gemaak.

In 2019 het hierdie droom weer wakker geword by ‘n groep lidmate en is daar begin skaaf aan die idees om 'n ruimte te skep waar die begeleidingsgroepe, klassieke musiekgroepe en projekspanne kon staan, maar wat ook rolstoelvriendelik moet wees. Vir die span was dit ook baie belangrik dat hierdie ruimte die fokus moes rig op God en die bediening van Sy Woord.

Net soos in Eksodus 31:1-11 geskrywe staan het ‘n paar lidmate na vore getree op wie se harte dit gelê is om die Klank, Oudiovisueel & Beligting-span of te wel die KOB-span te vorm. Die span bestaan uit Roelof Louw, Loutjie Smit, Erick Joosten en Stephan Geldenhuys met Annette Gerber, voorsitter en verteenwoordiger van die Aanbiddingspan.>>

Lees verder: Onderhoud en verbetering van ons fasiliteite

Mavago Evangelisasieprojek 

Sedert 1994 is Helderberg Gemeente, in vennootskap met Durbanville-Bergsig, betrokke by evangelisasie in Noord-Oos Mosambiek. Dit geskied tans hoofsaaklik deur ondersteuning en opleiding van ons susterskerk, die IRM – Igreja Reformada em Moçambique. Aanvanklik was die ondersteuning dmv die plasing van Suid-Afrikaanse sendelinge in Milange. In 2017 het die Tumbini Sinode, met die inwerking van die Heilige Gees, sodanige volwassenheid bereik dat hulle evangeliste kon uitstuur na onbereikte areas om kerke te plant.

Pastoor Jose Ernesto Ganhali het 'n kerk geplant in die Mavago area, 790 km noord van Milange, dus 15 uur per slegte grondpad. In pastor Ganhali se eie woorde, vertaal uit Portugees:

“In die eerste plek prys ek God wat vir my en my gesin sorg. Tweedens wil ek die ondersteunende gemeentes in Suid-Afrika bedank. Ten slotte bedank ek ook my sinode vir hulp en advies.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Mosambiek Evangelisasie

Top