Die volk Israel volg vir God, maar God voel vir hulle vêr, veral as Moses lank wegbly. Dan begin hulle soek na meer, nie noodwendig iets anders nie, maar net God op 'n manier wat vir hulle sin maak.

Hulle praat vir Aaron om, om hulle te help om vir hulle 'n God te maak wat hulle kan sien (en ook beheer kan hê oor). Hulle soek nie 'n ander God nie, hulle soek God net op 'n manier waar hulle in beheer is.

Soveel keer vandag nog bou ons afgode, nie wanneer ons moeg is vir God nie, maar wanneer ons 'n dringende behoefte het dat God op 'n spesifieke manier daar moet wees. Dan maak ons van Hom iets wat Hy nie is nie.
Definieer ons hom so goed dat Hy 'n klein afgod word wat sin maak vir ons verstand. Een waar ons min of meer in beheer kan wees. Presies kan sê wat God wil. 

Dit is dan juis wanneer God ontsteld word en ons terugroep na Hom. Hoe gemaklik is jy om 'n God te dien wat groter is as jou verstaan, jou logika, jou wetenskap waar jy nie in beheer is nie?

Stop'it! is een van Helderberg Uitreik se projekte.

Asia Center Foundation fokus op die armstes van die armes en die weerlose kinders van die Thailandse eiland, Phuket. Hulle volg ʼn holistiese benadering wat skoolonderrig, voeding, sport, Evangelisering, maatskaplike dienste, beveiliging van die kinders, jeugaksie met tieners en ‘n beursfonds vir hoërskoolleerders insluit.

Die personeel en kinders kom uit nie-Christelike geloofsgroepe en -filosofieë, maar deur dissipelmaking en evangelisering, asook jare se toewyding van Direkteur Roelien Muller, het heelwat personeellede en kinders vir Jesus ontmoet en aanvaar. Hulle het pas in hulle splinternuwe skoolgebou getrek en is opgewonde oor die nuwe fase van die projek.

Roelien Muller is die Suid-Afrikaner wat die bediening in Phuket 19 jaar gelede begin het. Die projekspan het besluit om Roelien as mens; fisies, geestelik en emosioneel te ondersteun om hierdie kosbare werk voor te sit. Die span sal haar ook bystaan met onderwyskundigheid, praktiese hulp, advies, leiding en enige ander hulp en kundigheid wat sy benodig om die nie-winsgewende organisasie, asook die skool te bestuur.

Projekleier: Elsa Rinquest 

Strydom Bruwer word Sondag tydens die klassieke diens as leraar van Helderberg Gemeente bevestig met opdrag Bybel-Media. Alhoewel hy kerkordelik deel van Helderberg Gemeente is, is sy eintlike werkgewer Bybel-Media.

 

As ons dink aan wette dan is dit nie altyd iets wat ons opgewonde maak nie. Gebooie laat ons dink aan die boeie wat die Polisie gebruik om jou vas te sluit as jy drooggemaak het. Dit wat jou beperk, wat keer dat jy doen wat jy wil doen.

Maar as ons oor die tien gebooie praat gaan dit eerder soos die boeie wat ons in die see sien. As die waters rof is en die lig swak is, dan is dit die boeie wat vir jou veilig inlei na die hawe.

As ons besig is met Eksodus dan dink ons baie keer dat dit gaan oor die geskiedenis van die volk Israel. Dit is egter ‘n halwe waarheid. Eksodus gaan in sy diepste oor God wat Homself openbaar, ons leer wie hy is en ons leer sy hart ken.

Dit is nie die God wat ons wil beperk nie, dit is die God wat ons wil begelei sodat ons, alles kan word wat hy bedoel het vir ons om te word. Sodat ons onsself kan uitleef en sy vreugde ten volle kan ken.

 

Top