Bybelstudie – 10 September
Markus 14:17-42 is ‘n emosioneel gelaaide en betekenisvolle gedeelte – die aankondiging van Jesus se verraaier, die instelling van die nagmaal, die aankondiging dat Petrus vir Jesus gaan verraai, en Jesus in Getsemane. Jesus se passie vir dit wat Hy in opdrag van God moes kom doen en sy passie vir mense word aangrypend uitgebeeld. Die vrae met aantekeninge (Studie 28) is op die webblad beskikbaar, kliek hier. Jy is ook welkom om Donderdag, 10 September om 09:00 by die Zoom-gesprek in te skakel: https://us04web.zoom.us/j/77210515869?pwd=bHZQclJNNWFzWW43M3B2M1VtQXhHdz09 (Meeting ID: 772 1051 5869 - Passcode: CQpR5a)

Bybelstudieprogram vir die res van die jaar>>

Lees verder: Bybelstudie vir Donderdag en res van die jaar

Met die afgelope kerkraadsvergadering is goedkeuring verleen dat die gemeente se fasiliteite onder die vlak 2 regulasies gebruik mag word vir klein byeenkomste. Vir almal se veiligheid en respek teenoor mekaar word die Covid-veiligheidsregulasies streng toegepas.

Ons gee dan graag die volgende deur:
- ‘n Verskeidenheid YouTube eredienste word steeds weekliks aangebied en is beskikbaar op die gemeente se webblad, Facebook, YouTube-kanaal en word ook weekliks per WhatsApp uitgestuur. Ons moedig omgeegroepe, vriendekringe en wykslede/bure aan om saam na die eredienste te kyk. Op hierdie manier kan ons die gemeenskap van gelowiges versterk.
- Roudienste vind steeds plaas. Skakel vir Odette by die kerkkantoor (021-851 5582).>>

Lees verder: So werk byeenkomste by die kerk

Die frase “God het gesê” word 10 keer in Genesis herhaal… baie spesiale woorde vir ons span in hierdie tiende bestaansjaar van die Hemel-op-Aarde projek! HOEP is daar, want God het gesê!!

Vanaf 2010 toe ons die opdrag van ons Hemelse Vader ontvang het, het HOEP gegroei vanaf ‘n program waarin daar ekstra leeslesse aan 15 leerdertjies gegee is, na ‘n volwaardige vroeë remediërende intervensieprogram vir 2 100 leerders in die Wes-Kaap en 200 leerders in Jakarta. Die program word tans by 65 skole in die Helderbergkom, Grabouw, Botrivier, die Kaapse Vlaktes en Franschhoek aan graad RR en graad R leerders gebied. Meer as 100 opvoeders word op ‘n weeklikse basis deur ons bekwame kwaliteitsbestuurders opgelei om die program in hul eie klasse aan te bied. HOEP fokus op die skoolgereedmaking van hierdie kosbare jong leerdertjies, die bemagtiging van opvoeders en die heel belangrikste: die uitdra van God se liefde en God se Woord.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Hemel-op-Aarde projek

Die gemeente se eerste Inry-Radiodiens was nie net vir die volwassenes spesiaal nie, maar ook vir die kinders. Die aktiwiteitspakkies was ‘n wenner onder die kinders en daarin was ook ‘n inkleurkompetisie waaraan die kinders kon deelneem. Grazie Beets, gewese kunsonderwyseres by De Hoop Laerskool, het die moeilike taak gehad om die inskrywings te beoordeel. Baie dankie aan elkeen se deelname en die kinders wat die moeite gedoen het om in te skryf, is wenners in hul eie reg. Julle prente is elkeen spesiaal en besonders. Hier is die wenners:>>

Lees verder: Inkleurkompetisies wenners

Die Rentmeesterspan het gebaseer op ‘n klomp samewerkende omstandighede, sonder om absolute sekerheid te hê oor die moontlike volledige implikasie van Covid-19 op die 2020/2021 finansiële jaar, die besluit geneem dat die kerkraad kan voortgaan met die beroeping van ‘n vierde leraar (om Hannes se pos te vul). In die proses vertrou ons dat God sal voorsien vir Helderberg Gemeente, soos wat Hy telkemale deur die jare gewys het Hy doen.

Die samewerkende omstandighede sluit in:
• Uitgawes vir 2020 is onder begroting (dit as sulks is nie noodwendig ‘n oorwinning nie, want HG moet juis uitgawes aangaan om die Koninkryk uit te bou).
• Inkomstes is ook onder begroting, maar minimaal so as gevolg van ‘n paar groot onverwagte inkomstes en bydraes.
• Die kerkraad het tydens die laaste kerkraadsvergadering gestem dat alle bedieninge en aksies wat deur die Gemeente en gemeentelede bedryf word, en in die proses hulle eie inkomste genereer, soos die Hoop Geloofsgemeenskap, die Versorgingsfonds en Uitreik (en ander), 10% van alle inkomstes aan HG moet oorbetaal ten einde administratiewe en oorhoofse kostes te dek. Ons verwag dat hierdie ‘n substansiële maandelikse kontantinspuiting sal wees. Die gemiddelde inkomste hieruit behoort te varieer, maar gebaseer op Julie 2020 se syfers, kan dit maandeliks meer as R 80 000 wees.>>

Lees verder: Beroep van leraar

Top