Tradisioneel het die kerk aan getuienis gedink net as om sendelinge na ander lande te stuur. Nou kom die wêreld na ons deur internasionale studente.

Stellenbosch Universiteit het meer as 4 200 internasionale studente van 110 lande, wat hoofsaaklik nagraads is. Baie kom uit geslote lande en is ontvanklik vir vriendskap en die evangelie. Geestelike deurbrake het onlangs plaasgevind met studente wat navolgers van Christus geword het.

Die kampus is ʼn strategiese plek om die toekomstige leiers en room van lande te bereik. Die kampus is die plek waar geestelike herlewings of revolusies in die geskiedenis ontstaan het.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Internasionale studente bediening

27 to 31 Mei 2019
In Mei sal sosiale media se fokus op hierdie onderwerp wees. By STOP’IT word daar nie net gedurende Meimaand bewusmaking gedoen nie, maar dwarsdeur die jaar. Saam met STOP (Stop Trafficking of People) is dit die doel van die projek om bewusmaking te doen ter voorkoming van mensehandel.

Tydens STOP’it se besoeke die afgelope week, georganiseer deur MACINCEDANE, ‘n gemeenskapsdiens in Somerset-wes, is byna 300 kleuters by verskeie kleuterskole besoek. Hierdie kindertjies het geleer om hulle stemme te gebruik wanneer hul moontlik in ‘n situasie van misbruik beland. Vir meer inligting kontak Isabel Vroon.

In Jeremia 1:5 sê die Here: "Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken; voordat jy gebore is, het ek jou aan My gewy..." Die woorde aan Jeremia is natuurlik woorde wat oor/vir ons almal geskryf en bedoel is. My identiteit begin nie wanneer ek myself verstaan nie. Daar is iets van dít wat ek dink oor myself voorafgaan, en dit is wat God van my dink. Van daar af reageer ek eintlik net.

Ongelukkig vergeet ons so baie dat God die een is wat heel eerste inisiatief geneem het, dat Hy die Skepper is wat jou na sy beeld (ja, na SY beeld!!) geskep het en jou sy "geliefde" noem (Luk 3:22). Ons loop onsself oor en oor vas in die alewige leuens wat die samelewing na ons kant toe gooi. En dan... voor ons onsself kan kry, sit ons wéér in die woestyn en veg ons wéér vir 'n plek in die samelewing.

God het gelukkig meer genade met ons as wat ons met onsself het. Dis nie altyd maklik om dit werklik te glo nie, want genade laat ons, ironies genoeg, somtyds baie ongemaklik voel. Genade laat ons somtyds selfs skuldig voel, want ons kan nie verstaan hoe ons só maklik 'n ereplek ("geliefde van God") kan kry nie. God gee oor en oor die belofte dat maak nie saak hoe minderwaardig jy voel nie, Hy eis jou al vir Homself nog vóór jou geboorte en Hy sing van vreugde oor jou.

 

Vrydag,17 Mei was vanjaar se 1’ste rondte van die Rapportryers se Bybelvasvrae. Die juniorspan het die skrifgedeeltes Genesis 12-16 en Lukas 1:1-65 geleer waaruit drie vraestelle opgestel word. Die vasvra bestaan uit 3 afdelings, nl. meer-voudige keuses, kortvrae en snelsoek wat alles teen tyd geskryf word.

Die Seniorspan moes leer uit 1 Samuel 1-11 en Johannes 1-6 en die afdelings is meervoudige keuses, pasmaats, versbou, blokraai en snelsoek.

Die ander laerskole wat deelgeneem het was Stellenberg, Stellenbosch Laerskool en De Hoop Laerskool.

Die kinders leer nie net bybelkennis nie, maar ook ‘n liefde vir die Woord, hoe om as span saam te werk en mekaar beter te leer ken. Die kinders kom gewoonlik op ‘n Vrydagmiddag bymekaar en het ook lekker pret saam.

‘n Span bestaan uit 4 kinders en kan vanaf graad 3 begin deelneem. Vir meer inligting kontak vir Lizl of Annette

Juniorspan is: Marli van Zyl, Milah Derks, Judith de Bod en Anné Botha
Seniorspan is: Kayla Grobbelaar, Mienke Krog, Annelien Botha en Cara Siebert

 

Breda Ludik - Vanjaar was dit anders…

Dit was vanjaar anders by die sinode. Aanvanklik was dit moeilik om presies te sê wat anders is, maar algaande het dit duidelik geword: Daar is ’n deurlopende bewustheid van die teenwoordigheid van God, meer as voorheen.

Ons het die afgelope jare baie meer tyd as vantevore afgestaan daaraan om aan die begin van elke dag voor die Here stil te word. Dit het beslis ’n impak gehad op die gang van sake wanneer ons daarna die sakelys gepak het. Om ’n vergadering met skriflesing en ’n gebed te begin (soos in die ou dae) of selfs met ’n uitgebreide wandel in die Woord, waarborg natuurlik nie dat wat daarop volg ’n opregte soeke na die Here se wil gaan wees nie. Iemand het jare gelede vir my gesê dit lyk vir hom asof ons na die skriflesing en gebed die Here verskoon sodat ons dinge onder mekaar kan uitstoei sonder dat Hy inmeng. Dit is natuurlik ’n baie kras en oordrewe stelling, maar daar was destyds vir my genoeg waarheid daarin om pynlik te wees.>>

Lees verder: Indrukke van die Sinodesitting van 13-17 Mei 2019

Top