Na meer as 32 jaar by Helderberg Gemeente gaan Breda sy bediening hier afsluit. Sy afskeidsdiens gaan op Sondag 20 Oktober by die klassieke, informele en aanddiens wees. Daar sal dan geen meditatiewe dienste wees nie. Na die klassieke en informele diens is daar 'n kuiergeleentheid in die Tent. Daar sal ook ‘n bring-en-braai vanaf 11:30 saam met Breda en Francé wees. Diegene wat saam met hulle om die braaivleis vuur wil kuier, kan hul name by die kerkkantoor ingee sodat ons die bykosse kan beplan.

Eksodus 40:34-38
Wanneer die volk die tabernakel klaar gebou het – presies volgens die Here se voorskrifte – is dinge dramaties anders. Nou is die tabernakel reg in die middel van die laer in plaas van ’n tent van ontmoeting ver buite die laer. Wat meer is, nou kom God tot binne-in die tabernakel, waar Hy voorheen net tot by die ingang van die tent van ontmoeting gekom het. God is nie meer onbeskikbaar, daar ver nie, maar hier by hulle.

Dit laat ’n mens dink aan Johannes se beskrywing van Jesus se koms: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon” (letterlik: kom tabernakel opslaan). Tot vandag toe nog, woon God hier tussen ons! As ’n mens dít weet kan jy die lewe aanpak. Dan weet jy watter rigting om in te slaan met jou lewe. Dan weet jy wanneer om tot stilstand te kom en te rus.

Soos God met die wolk en die vuurkolom die Israeliete gelei het en vir hulle koelte en lig gegee het, doen Hy vandag nog vir sy kinders.

Jy hoor Sondag na Sondag die getuienisse in die kerk en jy wonder hoe jy ook deel van die uitreikbeweging kan wees…

Wie is Helderberg Uitreik? Dit is die Nie-winsgewende Organisasie (NPO 032-078) wat in 2003 in opdrag van die kerkraad van Helderberg Gemeente opgerig is. Ons visie is om Christus se Hoop te dra na ‘n wêreld in nood.

Wat doen Helderberg Uitreik? Daar is tans 38 verskillende projekte (bedieninge) wat aktief besig is met mense-ontwikkeling, instaatstelling, onderwys, armoedeverligting, rampverligting, evangelisasie en mediese- en beradingsorg. Elke projek het ‘n projekspan wat die aktiwiteite bestuur en ook vrywilligers wat diens doen. Sommige projekte het ook personeel in diens. Die projekte kon gedurende die 2018/2019 boekjaar Christus se Hoop na 81 463 mense dra waarvan 61 763 weerlose kinders is.

Hoe kan jy ‘n Hoopdraer by Helderberg Uitreik wees? Deur praktiese hulp, gebed en finansiële ondersteuning. Praat gerus met Louise oor jou passie en roeping. As jy nie weet wat dit is nie, sal ons jou help om dit te ontdek.

Finansiële ondersteuning: Donasies vir plaaslike ontwikkelings- en noodverligtingsprojekte en *WBB wat in Helderberg Uitreik se rekening inbetaal word, kwalifiseer vir Art 18A kwitansies vir belastingverligting. Alle ander donasies vir projekte kan ook hier inbetaal word.

Die *Waar behoefte bestaanfonds van Helderberg Uitreik ondersteun die projekte volgens behoefte en staan onder die toesig van die Uitreikbestuur.

Helderberg Uitreik,
ABSA Helderberg,
Rek nr 9114 483 080,
Takkode 632005
Verwys: projek se naam of WBB

Enige navrae, kontak asb vir Louise Theron. Ons gesels graag met jou.

Die Rentmeesterspan is besig om nuwe en eenvoudiger kommunikasie-strategieë vir Helderberg Gemeente te ondersoek. Die idee is om die werklike finansiële posisie van die kerk so eenvoudig moontlik voor te stel. Die nuwe grafieke sal waarskynlik ook later vir Helderberg Uitreik gebruik word, maar die fokus uit die staanspoor is die kerk op sigself (sonder Helderberg Uitreik).

Ons het hierdie jaar begroot met die uitgangspunt dat ons ons afhanklikheid aan God wil erken, en daarmee saam ook ‘n realistiese prentjie probeer skep van ons finansiële afhanklikheid van God. Dit beteken dat ons die inkomstes volgens tendense begroot het, maar die uitgawes volgens werklike behoeftes. In finansiële terme het ons dus vir ‘n verlies begroot.

Onderstaande twee grafieke is ons eerste poging tot eenvoudiger finansiële kommunikasie: 

Lees verder: Rentmeesterspan verduidelik so

Ons staatmaker Maatjie is besig om voorraad bymekaar te kry vir die wit olifant tafel van die makietie. Alles wat jy wil weggee kan jy na die kerkkantoor bring of as jy dit nie kan bring nie sal Maatjie dit kom haal. Merk dit asseblief vir wit olifante. Fondse gaan vir die kerkkas.
Maatjie Botha
021-855 3872 of 082 619 9040

Top