As jy iets wil verkoop, iets soek of jou besigheid wil adverteer onthou van ons webblad en Facebookgroep. Die is oop vir almal om te gebruik en jy het beheer oor jou inligting en advertensie. Of jy nou 'n projek, bediening, lidmaat of nie-lidmaat is nie, hierdie is 'n plek vir jou. Gaan na ons webblad by www.nghelder.co.za en op die voorblad regs bo is “Adverteerders” (Helderberg Mark), kliek daarop en teken in. Volg die maklike stappe en jy het jou advertensie op die voorblad. Dan is jy ook welkom om die Facebookgroep met die naam Helderberg Gemeente gesels lekker te gebruik. Hierdie is ook nie 'n geslote groep nie, so enigeen is welkom, daar is reeds meer as 500 lede op die groep.

Op hierdie groep word stories deur die groep se lede self geplaas of advertensies of sommer net lekker nuus wat hulle wil deel. So raak deel van die groep en vertel vir ons meer van dit waarmee jy besig is of sommer net van jouself.

Daar is sekere temas wat taboe is, dinge waaroor ons nie praat nie. Een van hulle is die dood en tog is die dood, doodnormaal. Ons staan Sondag stil by 1 Korinthiërs 15 wat juis duidelik met ons as gelowiges praat oor lewe en dood. In hierdie tyd van pandemie is die tema nog meer relevant vir ons en is dit nodig om op te hou fluister daaroor en dit op die tafel te sit en behoorlik te ondersoek. Ons kyk dan na die dood in die lig van Christus.

As jy die diens kyk onthou om ons Youtube-kanaal te “like” sodat jy altyd weet as daar iets nuut opgelaai word.

Deurkollekte gaan vir Phuket Kinderprojek.

Voldoen Jesus nog aan die verwagtinge van die mense van die 21’ste eeu? Is baie van ons se “palmtakswaaiery” en vroom uitroepe nie dalk ook om Jesus by ons agendas te laat inpas nie, instede om Jesus toe te laat om Sy wil in liefde uit te oefen nie? Dit is die vraag waarmee ons in Markus 11:1-11 (Studie 22) gekonfronteer word. Die vrae met aantekeninge is op die webblad, kliek hier.

Kom skakel gerus in by die Zoom-gesprek oor die gedeelte op Donderdagoggend om 09:00:
https://us04web.zoom.us/j/75851457474?pwd=TytzcUpxd0pPOUtzanM3cUhmWUNoUT09 (Meeting ID: 758 5145 7474 - Passcode: K15t4a)

Goeie nuus vir die wat nie lus is vir kook nie. Op 2 Augustus het ons ‘n Wegneem-ete Sondag. Ons gebruik spyseniers in ons gemeente om jul die geleentheid te gee om hul heerlike kos te proe. Daar sal iets vir elke smaak en prysklas wees. Kom ondersteun hulle gerus.

So gaan dit werk:
1. Jy bestel en betaal jou kos voor Donderdag, 30 Julie.
2. Geen kos sal daardie dag verkoop word sonder bestellings nie.
3. Die kosbestellings kan op Sondag, 2 Augustus van 11:00-12:30 afgehaal word by die kerk.
4. Gebruik die Talanja/Kapel parkering – iemand sal jou bestelling kry en na jou motor toe bring.
5. Niemand word toegelaat om hul motors te verlaat nie.
6. Dra asseblief jou masker.
7. Streng Covid-veiligheidsmaatreëls sal geld met die hantering van die kos.>>

Lees verder: Wegneem-ete op 2 Augustus

Covid-omgee projekte maak onverwagse deure oop

2020. ’n Uitsonderlike jaar wat wêreldwyd nooit vergeet sal word nie! Uitsonderlik vanweë die virus krisis, maar vir my persoonlik ook omdat dit die 20’ste jaar is vandat ek in Thailand begin werk het.

Gedurende hierdie 20 jaar het verskeie krisisse ons pad gekruis en al het dit onder andere ook ‘n tsunami ingesluit, vat 2020 se Covid-krisis verseker die koek!

Die Phuket-kinderprojek word deur Asia Center Foundation (ACF) bestuur en daar word deur middel van voorskoolse onderrig, beurse, gesondheidsorg en lesenswaardigheid onderrig uitgereik na kinders uit baie arm gesinne. Die voorskoolse projek gebou is reeds gebou maar ons beplan ook om Christelike laerskool onderrig aan te bied wanneer die perseel eendag klaar gebou sal wees.

In die Thai-kultuur speel trots ’n groot rol. Dis ook ’n verhoudings-gebaseerde kultuur en sonder verhouding gaan dit bitter moeilik om die boodskap van hoop blywend tot mense te laat deurdring. Na 20 jaar se werk onder minderbevoorregte, en kinders uit migrerende gesinne, was 2020 die begin van ’n volgende stap vir ons. Die mees algemeenste probleem onder die kinders waarmee ons werk is verbrokkeling van die gesinsverband. Mens se hart breek aan stukke wanneer ’n 4-jarige vra waarom haar ma haar nie lief het nie. Dit gebeur wanneer ouers een gesin verlaat en ‘n ander begin en vergeet van die kinders wat agter gelaat word. Ons beoog dus om hierdie jaar doelgerig uit te reik na die ouers van die kinders wat by ons projekte inskakel.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Phuket-kinderprojek

Top