'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Aswoensdag, 17 Februarie is die begin van sewe weke Lydenstyd wat ‘n tyd is van selfrefleksie en selfondersoek. Die afgelope jaar het unieke uitdagings aan elkeen van ons gestel. Ons elkeen beleef verskillende emosies en ervaar die uitdagings anders. Tog raak die pandemie en die grendeltyd ons elkeen persoonlik. Miskien is daar vrae in ons gemoed – die hoekoms en waaroms wat ons teenoor God rig.

Aswoensdag is 'n geleentheid om al jou emosies voor God te bring – dit is ‘n tyd van agterlaat, van skuldbelydenis en ja, selfs van rou en treur. Dit is ‘n tyd wat ons na onsself kyk deur die spieël van die kruis.

Kom beleef die begin van die Lydensreis saam met ons deur die aanlyn Aswoensdag video, kliek hier, asook ‘n video van die 12 stasie van die Kruis, kliek hier. Mag hierdie ervaring vir jou (en jou gesin) tot seën wees.

Top