Hier gee ons om vir mense en kinders wat die pynlike pad stap van rou, egskeiding en die uitdagings van enkelouerskap. Ons kom bymekaar op Donderdae vanaf 18 Julie om 18:00 – 20:00.

Wat sê mense oor die programme:

“Single & Parenting is die familie wat ek gevind het en waar ek werklik tuis voel. Hulle was my skouer om op te huil, my bemoediging, ‘n oor om na my te luister en my raadgewers. Dit is so inspirerend en leersaam dat ek dit drie keer gedoen het. Ek kon nie wag vir Donderdae nie en het elke week so daarna uitgesien. Sonder S&P sou ek nie hier gewees het vandag nie. Dankie vir elke engel wat op my pad gestuur was.”>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Harmony Projek

Strydom Bruwer, ‘n predikant in diens van Bybel-Media, is beroep na Helderberg Gemeente, met opdrag Bybel-Media. Indien hy die beroep aanvaar, word hy deel van die leraarspan en kerkraad, maar is in diens van Bybel-Media (geen finansiële verpligtinge vir HG).

Jaco Moelich, die nuwe leier van Onderlinge Sorg, is tot die kerkraad verkies.

Hiermee word dit in lyn met die Kerkorde en Reglemente aan die gemeente vir approbasie (stilswyende goedkeuring) bekend gemaak.

Selfdegeslagverhoudings
Ons wil graag gesprekruimtes vir gesonde geloofsonderskeidende gesprekke skep waar gelowiges met integriteit, openheid, broosheid en respek aan die gesprek kan deelneem oor die kompleksiteit en sensitiwiteit van die saak rondom selfdegeslagverhoudinge. Uiteindelik gaan die gesprek oor die lewens en menswaardigheid van mede-broers en -susters, en natuurlik ook ‘n verantwoordelike Skrifhantering en Skrifuitleg. Belangstellendes vir so ‘n gesprek kan hulle name by die kerkkantoor ingee.

Dissipelskap
As jy na die week se geseënde Pinkster graag by ‘n disspelskapgroep wil inskakel kan jy net jou naam by die kerkkantoor ingee of vir Hannes Theron laat weet.

Dit is Breda Ludik se wens om sy bediening na aftrede voort te sit. Hy het met die oog daarop met die Church of Scotland begin onderhandel. Hy was daar vir ‘n kursus en evaluering en hulle het hom laat weet dat hulle baie graag aan hom die geleentheid wil gee om sy bediening daar te kom voortsit, wat in ons terme beteken dat hy ‘n beroep daarheen ontvang het. Ons is baie dankbaar vir Breda, maar besef ook dat hy ‘n paar groot besluite in die volgende paar dae sal moet neem. Ons dink aan hom en bid vir hom vir groot wysheid.

Die gemeente is op 14 Januarie 2019 vir BTW geregistreer. Volgens wetgewing was ons verplig om te registreer aangesien ons huur inkomste R1 miljoen per jaar oorskry. Dit is nou die huurinkomste van ons gebou en hoofsaaklik die Jeugsentrum. Om alles te kroon kon ons die BTW op die Jeugsentrum se bou-uitgawes terugeis.

SARS het Vrydag 31 Mei ʼn betaling van R619 636-94 aan ons gemaak en daar is nog ʼn klein bedraggie op pad. Die wonder hiervan is dat ons fasiliteite baie goed versorg en benut word om so ʼn huur inkomste per jaar te kan regverdig. Die BTW-geld gaan juis gebruik word vir die verdere opgradering van ons fasiliteite. Die instandhouding van ons fasiliteite is op die stadium vir ons ‘n hoë prioriteit. Op die oomblik is die opgradering van die elektrisiteit eerste prioriteit.

Prys die Here vir Sy goedheid en genade.

In die besigheidswêreld word gepraat van ‘n kragveldontleding, ‘n raamwerk ontwikkel deur Kurt Lewin, wat gebruik word om doelwitte te ontwikkel en verandering te inisieer in organisasies. Kragveldontleding kyk na die kragte wat daar alreeds is en benut kan word op die pad vorentoe.

In en saam met Christus staan ons op in ‘n nuwe lewe saam met God. Om die ewige lewe te ontvang, is om in ‘n nuwe lewe, eintlik ‘n nuwe werklikheid, saam met God te wees. Ons het nou ‘n nuwe lewe met ‘n nuwe identiteit. Maar nog meer: Ons ontvang ook die Heilige Gees. Jesus gee nie net die Gees aan ons nie – Hy is self ook deur die Gees by en in ons.

Geen wonder dat Petrus met oorgawe kon skryf: Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. 

Op Pinkstersondag, die eintlike geboortedag van die kerk, word ons bewus van die kragveld van die Gees waarbinne ons leef en werk.

Top