Oud en jonk kom geniet saam met medegelowiges die samesyn en aanbidding van ons Here Jesus. Indien die motor vir jou te warm raak, bring gerus jou stoel saam om die diens langs jou motor te volg. Kinderdiens word vir jonger kinders in die Tent aangebied en ouers moet asb. vanaf 8:45 die voorgeskrewe Covid-19 vorm invul. Vanaf 8:30 is koffie te koop by die parkeerarea van die Kapel. Alle veiligheidsregulasies word steeds gevolg en maskers moet asb. te alle tye gedra word.

Hoe werk die Inry-Radiodiens?>>

Lees verder: Inry-Radiodiens op 4 Oktober om 9:00

Ons het weereens goeie vordering gemaak hierdie week. Alle eer en dank aan God. Die preekverhoog is voltooi insluitend die trappe met reling, verlengde oprit om die helling minder te maak, voorkante van die verhoog en die klavier verhoog. Die verwers sal hierdie week die finale afrondingswerk doen en die kaste sal voltooi word. Ons is amper aan die einde.

Eetgoed by Inry-Radiodiens, Sondag 4 Oktober om 9:00 in die groot parkering. Jy kan vanaf 8:30 ’n lekker koffie koop.

Na die diens is daar Breakfast Buns te koop in die kapel parkering. Plaas jou bestelling voor Woensdag, 30 Sept (12:00) by die kerkkantoor. Breakfast Bun met eier en spek @ R25 of Breakfast Bun & Cappuccino combo @ R40.

Een van die aangrypendste tekste in die Bybel is Sefanja 3. Hier kyk God verwonderd na ons as mense. Hy verklaar sy liefde en trots en vreugde soos 'n ouers oor 'n kind. Hierdie teks dwing ons om stil te staan en half verward te vra: “Rêrig Here, voel U so oor my?” Elke keer wanneer ek weer hierdie teks lees word ek oorweldig deur die besef van God se genade, Sy liefde en Sy grootheid. Maar ek het onlangs iets nuuts in hierdie teks ontdek wat maak dat dit heeldag en aldag in my gedagtes bly. Ek sien uit om dit met jou te deel hierdie Sondag as ons praat oor die God wat verwonderd staan oor jou.
Paul Barnard

Sondag se deurkollekte gaan vir Gemeentebediening.

Wil jy by een van die bedieninge of projekte betrokke raak? Wil jy deel wees van een van die spanne? Kom gesels met ons, daar is 'n plek vir jou en ons het jou nodig. Kontak vir een van die leraars of die kerkkantoor.

Top